گواهينامه هاي سايپاديزل تمديد شد

سايپانيوز: پس از گذشت 9 سال از استقرار سيستم هاي مديريتي، شركت سايپا ديزل توانست با توسعه دامنه سيستم هاي خود از ساخت و مونتاژ كاميون هاي ولوو و رنو به ساخت و مونتاژ كاميون هاي ولوو، رنو و دانگ فنگ، ضمن اخذ گواهينامه تطابق با استانداردهاي بين المللي، آن را تمديد كند.
به گزارش سايپانيوز اين گواهينامه ها كه بر مبناي استانداردهاي 9001 ISO، 14001 ISO و 18001 OHSAS صادر مي شود، به شركت هايي اعطا مي شود كه توانسته اند در راستاي استقرار، حفظ و ارتقاي سيستم هاي مديريت كيفيت، محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي گام هاي مثبتي بردارد، ضمن اينكه هر سال مميزي مراقبتي براي اطمينان از صحت عملكرد سيستم ها و انطباق با استانداردهاي مذكور صورت مي پذيرد كه در اين دوره نيز كه از تاريخ 25 تا 27 شهريورماه امسال برگزار گرديد، شركت سايپاديزل موفق به تمديد
گواهينامه هاي صادره شد.
نظام هاي مديريتي مذكور جزو نقاط قوت شركت سايپاديزل محسوب شده و همواره مورد بهينه كاوي (BENCHMARK) ساير سازمان ها قرار مي گيرد.