بخش خدماتي شركت سايپا ديزل تقويت مي شود

بخش خدماتي شركت سايپا ديزل تقويت مي شود
سايپانيوز: مديرعامل شركت سايپا ديزل در مراسم سالانه تجليل از نمايندگي هاي شركت خدمات فني رنا از تلاش براي رفع مشكلات نمايندگي ها خبر داد و گفت: طي جلسات برگزار شده با شركت رنا ، مشكلات اين شركت مطرح شد كه تلاش مي كنيم اين معضلات هر چه زودتر رفع شود.
ه گزارش سايپانيوز علي اصغر يقيني در ادامه افزود: مشكلات و محدوديت هاي اقتصادي از مهمترين مسائل مطرح شده در اين جلسات بود كه در همان ابتدا كميته هاي مربوطه در شركت سايپا ديزل تشكيل شد و سعي شد دستمزد ها تا حدودي افزايش يابد . همچنين يكي از سياست هاي اصلي در آينده اين خواهد بودكه عاملين فروش در شركت رنا تبديل به نمايندگي شوند و نمايندگان فروش نيز به سمت ارائه خدمات حركت كنند.

وي افزود:يكي از برنامه هاي شركت سايپا ديزل تقويت بخش خدماتي است به اين معنا كه حركت نمايندگي ها بايد به سمت ارائه خدمات باشد. اين سياستي است كه شركتهاي بزرگ و موفق دنيا نيز آن را اجرا مي كنند و ما نيز مايل هستيم سياستهاي تجربه شده موفق را در فضاي كسب وكار خود جاري سازيم.

وي از مكانيزه شدن فروش در شركت سايپا ديزل خبر داد و گفت: با مكانيزه شدن فروش ، شرايط براي همه نمايندگي ها يكسان شده و در صورت وجود اولويت ، اين اولويت با نمايندگان خدماتي خواهد بود.

وي در پايان در خصوص همكاري با شركت ولوو گفت: سايپا ديزل با شركت ولوو همكاري خوبي دارد ولي با توجه به شرايط خاصي كه بر فضاي كسب وكار حاكم است تلاش داريم آن را بهبود بخشيم.

سایر اخبار