برگزاري جلسه هم انديشي مديريت استراتژيك در زامياد

برگزاري جلسه هم انديشي مديريت استراتژيك در زامياد
همايش مشاركت در ساختن آينده زامياد با هدف تبين و ارائه رويكرد استراتژيك شركت، با حضور مديرعامل، اعضا هيات‌مديره ، معاونان، مديران، روسا و كارشناسان شركت زامياد و پروفسور نجاتي مشاور عالي مدير عامل در امور استراتژيك ، با اجراي پانل ارائه ديدگاه‌هاي استراتژيك مديران ارشد در خصوص برنامه چشم انداز شركت زامياد، در سالن اجتماعات اين شركت برگزار شد.

 به گزارش ارتباطات شركت زامياد، مهندس رضا سرايي، مديرعامل زامياد در اين نشست ضمن بيان ديدگاههاي خود پيرامون چگونگي اجراي مديريت استراتژيك در شركت زامياد اظهار داشت: تفكر لازمه حركت رو به جلو است كه تحقق آن با برنامه‌ريزي و اشراف كامل بر موضوع ثمر خواهد داد.
 سرايي ادامه داد: استراتژي نيز خود در گام اول نيازمند تفكر است و راهي است كه با مكتوب كردن يعني به برنامه تبديل كردن، راه‌ روشني را براي رسيدن به هدف در اختيار ما مي‌گذارد كه تسري آن در شركت زامياد همان برنامه استراتژيك است كه بدون مشاركت جزء به جزء كاركنان دست يابي به آن هدف مشترك محقق نخواهد شد.


مدير عامل شركت زامياد در خصوص برنامه استراتژيك موفق اظهار داشت: برنامه‌اي موفق است كه با مشاركت كاركنان آن شركت تدوين و تبيين شود چراكه بهترين روش براي ايجاد يك تشكيلات  منسجم و يك پارچه،ايجاد اعتماد دوجانبه بين مديران‌ و كاركنان آن سازمان مي‌باشد زيرا در اين صورت  با تجميع افكار توانسته‌اند خواسته و افق نگاه خود را در قالب برنامه استراتژيك بيان كنند.
در ادامه اين هم انديشي، پرفسور نجاتي مشاور عالي مدير عامل در امور استراتژيك شركت زامياد بيان داشت: در اين ده سالي كه در ايران با شركت‌هاي مختلف در زمينه استراتژيك فعاليت مي‌كنم حضور فعال و گسترده در شركت زامياد بي‌شك يكي از كم نظيرترين آن‌ها بوده است به صورتي كه اين آينده روشن براي تحقق برنامه‌هاي زامياد درافق اين شركت ديده مي‌شود.
وي ادامه داد: آفت كار وابسته نبودن آن به دانش و آفت دانش وابسته نبودن آن به كار است؛ از اين رو زامياد بايد به چگونگي بهتر كردن برنامه‌ها و تيم خود فكر كند تا بتواند هرچه بهتر در اين راه گام بردارد.
مشاور عالي مدير عامل در امور استراتژيك شركت زامياد نيز در خصوص چگونگي كار در موضوع استراتژيك در شركت زامياد گفت: در اين جلسه بايد از تمام كارشناسان گمنام كه دركنار مديران و روئسا نقش موثري ايفا كردند ياد و تشكركنيم كه با كمك و ياري آنها توانسته‌ايم به اين مرحله برسيم؛ از اين رو فاز پيش رو كه مهم‌تر از مرحله پيش است چگونگي اجراي برنامه استراتژيك مطرح مي‌شود كه اين خود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
گفتني است در انتها، هم انديشي مشاركت در ساختن آينده شركت زامياد با اجراي پانل پرسش و پاسخ و ارائه ديدگاه‌هاي استراتژيك معاونين و  مديران ارشد در خصوص برنامه چشم انداز شركت زامياد پايان يافت.