پارس خودرو ميزبان نخستين جشنواره كاهش هزينه هاي توليد و عمليات

پارس خودرو ميزبان نخستين جشنواره كاهش هزينه هاي توليد و عمليات
سايپانيوز: نخستين جشنواره كاهش هزينه هاي توليد و عمليات با هدف به اشتراك گزاري بهترين تجارب شركت هاي گروه خودرو سازي سايپا در خصوص كاهش هزينه در بخش هاي توليدي در شركت پارس خودرو برگزار شد.

به گزارش اطلاع رساني سايپا به نقل از روابط عمومي پارس خودرو، مهندس عليرضا مصدقي - قائم مقام ارشد شركت ضمن تاكيد بر ادامه برگزاري اين جشنواره گفت: برگزاري چنين جشنواره هايي در شركت كار ارزنده اي است كه جهت ارتقاء و انطباق آن با ميزان واقعي كاهش هزينه بايد نگاه استانداردي بين واحد عمليات و حوزه مالي ايجاد شود.
وي با اشاره به اهميت آموزش در اين خصوص اعلام كرد: جمع آوري 300 مقاله در اين جشنواره نشان از آن دارد كه كاهش هزينه در گروه خودروسازي سايپا اهميت ويژه اي پيدا كرده است.
همچنين در ادامه اين مراسم مهندس حسن رضا حيدري – معاون توليد شركت در گفتگو با نشريه نامه پارس با تاكيد بر دانش محور بودن سيستم هاي توليدي شركت پارس خودرو كه باعث ارتقاي بهره وري و بهبود كيفيت خودروهاي توليدي اين شركت در سال هاي گذشته تاكنون شده است، گفت: در راستاي سياست كاهش هزينه هاي توليد، شركت پارس خودرونسبت به برگزاري مسابقه كايزن هايي كه منجر به كاهش هزينه توليد و عمليات در سطح گروه خودروسازي مي شود، اقدام كرده است.
بنابراين گزارش، برگزاري جشنواره با موضوع كاهش هزينه هاي توليد و عمليات در شرايط كنوني در دستور كار شركت هاي گروه قرار گرفته كه ايجاد زمينه مناسب براي توجه بيش از پيش مديران ارشد به اهميت اين مقوله، موجب افزايش توانمندي شركت هاي گروه بااستفاده از تجارب موفق در اين خصوص شده است.
شايان ذكر است؛ اين جشنواره بيش از 300 تجربه كايزني دريافت كرده كه از اين ميان 5 تجربه توسط هيات محترم داوران جهت ارايه در بخش نهايي اين جشنواره انتخاب و در پايان مراسم هدايايي به رسم ياد بود به برگزيدگان اهدا شد. همچنين به دستور مدير عامل شركت از تمامي شركت كنندگان در اين همايش به نحو مقتضي تقدير خواهد شد.