قيمت جديد محصولات شركت پارس خودرو

قيمت جديد محصولات شركت پارس خودرو
قيمت هاي جديد محصولات پارس خودرو در تاريخ 21 اسفند در سامانه 124 به روز شد.

قيمت هاي جديد محصولات پارس خودرو كه در تاريخ 21 اسفند در سامانه 124 به روز شده  مطابق جدول زير است: (قيمت ها به هزار تومان)

 

خودرو

قيمت مصوب 21  اسفند 91

محصولات شركت پارس خودرو

تندر E1

32110

تندر E2

35050

پارس تندر

37050

مگان 1600-1

60900

مگان 1600-2

62900

مگان 2000

74400

نيسان تيانا mid

123800

نيسان تيانا high

134300

نيسان ماكسيما

103000

نيسان مورانو

181000

نيسان پيكاپ تك كابين

71000

نيسان پيكاپ دو كابين

74500