پارس خودرو پيشرو در توسعه سيستم هاي مديريتي در كشور

شركت پارس خودرو با اعتقاد كامل به اهميت نظام هاي مديريتي و استقرار سامانه جامع مديريت در كنار كوشش و تلاش خالصانه و دلسوزانه كاركنان توانمند خود، سعي بر آن دارد تا سهم بسزائي در پايداري توسعه صنعت خودروسازي كشور و سطح رفاه جامعه داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي شركت پارس خودرو، اين شركت  با هدف پيشرو بودن در استراتژي  توسعه سيستم هاي مديريتي در سطح كشور و براي دستيابي به موفقيت پايدار، سامانه جامع مديريت را طرح ريزي كرده است و با طراحي و استقرار نظام مديريت يكپارچه علاوه بركاهش هزينه‌هاي عملياتي، پرهيز از دوباره‌كاري، جلوگيري از تداخل سيستم‌هاي موجود، استفاده بهينه از منابع و كاهش حجم مستندات، منجر به ارتقاء سطح تعالي سازمان از طريق بهبود عملكرد فرآيندها، دريافت گواهينامه استانداردهاي مديريتي از قبيل ISO14001:2004 OHSAS18001:2007, ISO9001:2008 , (IMS) بصورت يكپارچه و به دنبال آن دريافت تنديس بلورين جايزه تعالي سازماني در سال 1391 شده است.
همچنين شركت پارس خودرو با توجه به اهميت نقش انرژي به عنوان سوخت موتور توسع? صنعتي و اقتصادي كشور و مديريت و بهبود كارآيي آن، علاوه بر دستيابي به موضوع با اهميت توسعه پايدار به موازات رعايت مسائل زيست محيطي و مسئوليت هاي اجتماعي، افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها را از طريق  استقرار و پياده‌سازي استاندارد مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ISO50001:2011 در دستور كار خود قرار داده است كه در همين راستا به عنوان يكي از اولين شركتهاي ايراني و تنها شركت خودروساز موفق به دريافت گواهينامه‌ بين المللي مديريت انرژي مبتني بر  استاندارد ISO50001:2011 در اسفند ماه 1391 شده است.