توسعه فضاي سبز از اولويت سازماني شركت پارس خودرو

پارس خودرو به منظور پاك نگاه داشتن هوا، جذب حرارت، جلوگيري از ريز گردها، جذب گازهاي گلخانه اي و توليد اكسيژن، 22 درصد از فضاي اين شركت را به پرورش گياهان و فضاي سبز اختصاص داده است.

دكتر عبدالعظيم سلطاني نژاد – مشاور مديرعامل در سيستم محيط زيست شركت پارس خودرو با بيان اين مطلب افزود: گياهان و فضاي سبز در چرخه آكولوژيك طبيعت نقش حياتي داشته و برهمين اساس شركت پارس خودرو به عنوان دوستدار محيط زيست با كاشت درخت، توسعه فضاي سبز و حفاظت از محيط زيست در اين شركت توانسته معادل 128 هزار متر مربع فضاي سبز ايجاد كند كه اين متراژ فراتر از دو برابر استاندارد فضاي سبز براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست است.
وي گفت: شركت پارس خودرو با توليد خودروهاي سبز كه كمترين ميزان آلودگي هوا را دارند همواره در راستاي حفاظت از محيط زيست و زمين پاك گام بر داشته و بر همين اساس عمليات متعدد حفاظت از محيط زيست خود را در دو سطح محصولات و فعاليت هايي كه منجر به توليد محصول مي شود طراحي كرده است.
دكتر سلطاني نژاد تاكيد كرد: خودروهاي توليدي اين شركت سازگار با محيط زيست بوده و بيش از 95 درصد از قطعات اين محصولات قابليت بازيافت دارند.