انتقال مجموعه معاونت بازاريابي و فروش شركت سايپاديزل به محل جديد

انتقال مجموعه معاونت بازاريابي و فروش شركت سايپاديزل به محل جديد
سايپانيوز: به منظور سهولت دسترسي مشتريان و مراجعه كنندگان به مجموعه فروش شركت سايپاديزل و نيز صرفه جويي در هزينه هاي جاري، حوزه معاونت بازاريابي، فروش و صادرات اين شركت از ابتداي خرداد ماه 92، به محلي جديد واقع در شركت خدمات فني رنا (كيلومتر11جاده مخصوص كرج)، انتقال مي يابد.

به گزارش واحد ارتباطات شركت سايپاديزل، در راستاي سياستهاي كلان گروه خودروسازي سايپا در خصوص ادغام فروش و خدمات پس از فروش شركتهاي گروه و همچنين به منظور سهولت دسترسي مشتريان و مراجعه كنندگان به سازمان بازاريابي و فروش شركت سايپاديزل، مجموعه معاونت بازاريابي و فروش اين شركت به محلي جديد واقع در شركت خدمات فني رنا، نقل مكان مي نمايد.
بر اساس اين گزارش، پروژه آماده سازي زيرساختهاي لازم جهت استقرار حوزه يادشده در محل جديد، از جمله برنامه هاي اجرايي اين شركت در چندماه اخير است كه با همت و تلاش مثال زدني پرسنل در كليه واحدهاي ذيربط، امكان اين جابجايي ميسر گرديد.
بر اين اساس، كليه مراجعين و مشتريان محترم شركت سايپاديزل از اين پس مي توانند جهت خريد محصول و انجام امور اداري خود در حوزه فروش، به آدرس جديد اين شركت واقع در: كيلومتر11جاده مخصوص كرج-  شركت خدمات فني رنا مراجعه نمايند.

سایر اخبار