تاكيد مدير عامل زامياد بر مدرن سازي و يكپارچه سازي سيستم ها

تاكيد  مدير عامل زامياد بر مدرن سازي و يكپارچه سازي سيستم ها
سايپا نيوز: مهندس فريدون حميدي، به برخي اهداف، برنامه‌ها، مشكلات و راهكارهاي پيش‌روي شركت پرداخت.

 به گزارش ارتباطات زامياد مديرعامل شركت زامياد اظهار داشت: در سال گذشته حدود 27هزار دستگاه خودروي سبك در اين شركت توليد شده كه اين ميزان توليد كمتر از 33درصد توان توليد شركت بوده است. لذا، در اين مرحله با در نظر گرفتن شرايط موجود كه با محدوديت‌هاي فراواني از نظر تأمين قطعات و بالاخص قطعات خارجي (به دليل تحريم) و مشكلات عديده نقدينگي مواجه بوديم درصدد برآمديم كه براي حفظ اشتغال موجود و ايجاد ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري در شركت، نسبت به افزايش تيراژ توليد برنامه‌ريزي نموده و اين ظرفيت را تا ميزان توليد 47000 دستگاه خودروي سبك در سال افزايش دهيم يعني عملاً نسبت به دو برابر كردن توليد اقدام نماييم. بديهي است كه اين ميزان افزايش هم مي‌تواند بهره‌وري بيشتري از توان كاركنان شركت را به خود اختصاص دهد و هم درآمد شركت را بهبود بخشد و علاوه بر آن شكوفايي لازم در  بخش پايين‌دستي يعني شركت‌هاي قطعه‌سازي ايجاد نمايد.
مهندس حميدي تصريح كرد: كاركنان زامياد به عنوان شركت خودروساز ضمن حفظ حقوق شهروندان و پوشش توقعات مشتريان خود بايد نسبت حفظ و رعايت استانداردهاي تعريف‌شده اقدام نماييم. لذا به منظور پوشش‌دادن به خواسته‌هاي نهادهاي متولي نظارت، ملاحظات پياده‌سازي استانداردهاي 51گانه در دستور كار قرار گرفته كه خوشبختانه به نتيجه رسيده است اما براي پوشش‌دادن سطح توقعات مشتريان، درصدد برآمديم كه نسبت به توسعه محصول اقدام نماييم كه در همين راستا مذاكراتي با شركت‌هاي خارجي صورت گرفته كه مشتمل بر دو بخش مي‌باشد.
وي گفت:  بخش اول شامل پروژه‌اي‌ است كه با طراحي محصولي جديد و مدرن و همچنين ساخت  قالب‌هاي آن با توليد انبوه در داخل كشور در مدت زمان كوتاهي بتوانيم جايگزين توليد فعلي نماييم. البته لازم به ذكر است كه اين پروژه از مرحله شروع تا مرحله  توليد خودرو بالغ بر دو سال زمان نياز دارد كه خوشبختانه اقدامات زيادي در اين  مسير صورت گرفته است.
مدير عامل زامياد افزود: بخش دوم شامل پروژه‌اي است كه عمق ساخت داخل قطعات بسيار كمتر است و در اين پروژه محصول بسيار مطلوب و مورد پسند مشتري در زامياد توليد خواهد شد، اما در تيراژهاي 5000 دستگاه در  سال و قابل ارتقا تا 10000 دستگاه كه اين پروژه زمان كمتري را به خود اختصاص خواهد داد و استنباط ما اين است كه در سال 92 با توجه به مذاكراتي كه صورت گرفته و اقدامات مؤثري كه انجام شده عملياتي خواهد شد و ما قادر خواهيم بود اين خودرو را در كشور توليد نماييم.
 مدير عامل زامياد  در پايان، با تاكيد بر مدرن سازي و يكپارچه سازي سيستم ها در شركت زامياد گفت: «نوسازي شركت زامياد به عنوان عامل مهمي در پيشرفت، توسعه و جلوگيري از هدر رفت سرمايه هاي اين شركت بايد مدنظر قرار گيرد.»