مجمع عمومي عادي ساليانه شركت زامياد، برگزار شد

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت زامياد،  برگزار شد
سايپا نيوز: مجمع عمومي عادي ساليانه شركت زامياد، با حضور هيئت مديره، اكثريت سهامداران شركت و نماينده سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و صورت‌هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1391 به تصويب رسيد.

به گزارش ارتباطات زامياد، مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت ، در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 29/4/1392 در سالن آزادگان پژوهشكده نفت تهران، جهت رسيدگي به عملكرد شركت براي سال مالي منتهي به  30/12/1391 با قرائت آياتي از كلام اله مجيد ومعرفي هيئت رئيسه تشكيل شد.  نخست فيلمي از فعاليت هاي شركت در سال گذشته به نمايش درآمد. سپس گزارش هيئت مديره توسط مهندس فريدون حميدي، مدير عامل اين شركت قرائت گرديد، آنگاه  تصميمات زير اتخاذ شد.   
1-حسابرس و بازرس  قانوني شركت گزارش خود را درخصوص عملكرد سال مالي ارائه نمود.
2- سازمان حسابرسي،  پس از راي گيري بعنوان بازرس قانوني شركت در سال مالي جاري انتخاب شد.
4- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار، جهت درج آگهي هاي اين شركت انتخاب شد.
در ادامه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت زامياد، صورت‌هاي مالي اين شركت براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1391  بررسي و به تاييد سهامداران اين شركت رسيد.
مهندس حميدي، مدير عامل شركت زامياد، در اين مجمع ضمن ارائه گزارشي از عملكرد شركت در سال 1391 اظهارداشت، همانگونه كه سهامداران محترم مطلع هستند در سال گذشته صنعت خودرو، با مشكلات و چالش هاي متعددي مواجه بود كه هم اينك نيز ادامه دارد. ليكن شركت زامياد با برنامه ريزي در زمينه افزايش توليد، توسعه محصول، بازاريابي و فروش محصولات، همچنين با تلاش بي وقفه مديران ،كاركنان و كارگران سختكوش خود و با صبر و حوصله سهامداران با فراز و نشيب و چالشهاي فضاي اقتصادي كشور و ركود اقتصادي توانسته است پابرجا و اميدوار به آينده باشد.
وي در ادمه اظهار داشت، امسال توليد انواع محصولات تجاري سبك و سنگين با رشد قابل توجهي مواجه شده و پيش بيني ما اين است كه تا پايان سال بتوانيم كليه برنامه هاي مورد نظر را محقق كنيم.
مديرعامل شركت در پايان در توصيف اين موفقيت ها گفت : حصول نتايج بدست آمده تنها در سايه لطف الهي و حمايتهاي گروه خودروسازي سايپا، همراهي و همكاري هيئت مديره ، و همت كاركنان و صبر و متانت سهامداران محقق گرديده است.