برگزاري دوره آموزشي توسط مربيان ايويكو در زامياد

برگزاري دوره آموزشي توسط مربيان ايويكو در زامياد
سايپا نيوز: با رايزنيهاي مشترك انجام شده توسط ادارات تعميرگاه مركزي و آموزش خدمات پس از فروش و همكاري نماينده شركت ايويكو مستقر در خدمات پس از فروش يك دوره آموزش عملكرد سيستم برقي مولتي پلكس و عيب يابي در خودروي استراليس AS و سيستم الكترونيك ميني بوس A36/13 برگزار شد.

  اسمعيل وخشوري، رئيسادار آموزش فروش و خدمات پس از فروش زامياد، با تبيين ضرورت بر گزاري اينگونه دوره ها ضمن اشاره به وجود سيستم‌هاي پيشرفته الكترونيك در خودروهاي سنگين شركت زامياد و به تناسب ، ضرورت افزايش تخصص نمايندگي‌ها و پرسنل مرتبط با اين حوزه در شركت زامياد اظهار داشت: جهت ارتقاي سطح كيفي ارائه خدمات پس از فروش ،كاهش هزينه هاي مشتري و  هزينه هاي شركت و كاهش صف تقاضاي ارايه خدمت در تعميرگاه مركزي ، اجراي اين دوره با حضور مدرس كمپاني ايويكو  ضروري مي باشد .
اين دوره با دعوت از  كارشناسان فني نمايندگيهاي سراسر كشور ،كارشناسان حوزه هاي گارانتي ،تعميرگاه مركزي ،مهندسي و توليد  در هفته اول مهرماه  به مدت يك هفته در محل آموزش خدمات پس از فروش برگزار گرديد.