صادرات، موتور محرك ارتقا كيفي و تنوع محصولات است

صادرات، موتور محرك ارتقا كيفي و تنوع محصولات است
سايپا نيوز: مشاور مديرعامل شركت زامياد در امور صادرات، ضمن گراميداشت روز 29 مهر به عنوان روز صادرات، نقش اين حوزه را سازنده دانست و بيان كرد: صادرات درواقع، موتور محرك ارتقاي كيفي محصولات و همچنين تنوع آن است

محيالدين پرهيز به مناسبت روز صادرات گفت: هم دولت و هم مسوولين در صنعت خودروسازي اهميت زيادي را براي صادرات قايل هستند و هميشه بر آن تاكيد مي‌كنند؛ در اين راستا  اين خودروسازها هستند كه بايد راه كارهاي مناسب را ارايه كرده و بازارهاي صادراتي را درازمدت تلقي كنند و به سود آني فكر نكنند؛ زيرا  با توجه به بالا بودن نرخ ارز، طبيعي است بازار صادرات در درازمدت سود قابل توجهي را به بنگاه‌هاي توليد باز خواهد گرداند.

محي الدين پرهيز، مشاور مدير عامل در امور صادرات زامياد گفت: درست است كه در حال حاضر خودروسازي با بحران روبه رو است ولي وظيفه تك تك ما است كه در اين خصوص با فعاليت مضاعف راه كاري بيابيم و اجازه ندهيم كه مشكلات بر ما فايق آيند و ما را دچار ياس و نااميدي كنند؛ اعتقاد من بر اين است كه از طريق ارتقاي كيفي محصولات و همچنين توسعه محصول فعلي و به واسطه اجراي پروژه‌هاي محصولي كه در حال حاضر بهترين فرصت براي تحقق آن‌هاست، اين بحران را مي‌توان پشت سرنهاد.
پرهيز در خصوص همكاري‌هاي صورت¬گرفته با گروه سايپا اظهار داشت: در بخش صادرات ما همكاري بسيار خوبي با سايپا داريم و سعي خواهيم كرد كه حتما از تجربه ها يكديگر نهايت استفاده را ببريم. درست است كه تحريم‌هاي اقتصادي موجود مشكلات زيادي را بر خودروسازها وارد كرده است، ولي اميدواريم بتوانيم از طريق صادرات تا حدودي آن را جبران كنيم.
وي در خصوص حوزه صادرات در شركت زامياد اظهار داشت: با بازبيني تاريخچه صادرات در شركت زامياد، متاسفانه بايد بيان كرد در اين خصوص كار خاصي صورت نگرفته و حتي جايگاه بخش صادرات هم به درستي ديده نشده بود؛ خوشبختانه با حضور مهندس حميدي مديرعامل شركت زامياد، اهميت اين واحد به-درستي تشخيص داده شد و حمايت ويژه‌اي از سوي وي در دستور كار قرار گرفت كه در اين مدت بسيار كوتاه، اين واحد توانسته با مشتريان خارجي زيادي ازجمله كشورهاي CIS و همچنين كشورهاي آفريقايي و خاورميانه وارد مذاكره شود كه در صورت رفع موانع داخلي، توجه به نيازهاي مشتريان، توليد كيفي محصول و از همه مهم تر باور داشتن به اهميت مساله صادرات، مشكلات يكي پس از ديگري قابل حل بود و ما مي‌توانيم در صادرات به عنوان يكي از قديمي‌ترين خودروسازان تجاري كشور موفق باشيم.
مشاور مديرعامل شركت زامياد در خصوص باور جمعي بيان كرد: متاسفانه واحدهاي مرتبط، اهميت چنداني به موضوع صادرات نداده‌اند، اين باور بايد در تك تك مسوولان و مديران تا رده‌هاي پاييني سازمان، فرهنگ-سازي و ايجاد شود كه صادرات سبب ارتقاي كيفيت محصولات و افزايش اعتبار شركت چه در داخل و چه در خارج از كشور مي‌شود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: من از تمامي معاونين، مديران، روسا و تمامي همكاران استدعا دارم، اين باور را در خود ايجاد كنند كه صادرات مي‌تواند در ارتقاي كيفي محصولات و شناساندن شركت چه در داخل و چه در خارج نقش بسيار مهمي ايفا كند و از اين موقعيت كنوني كه متاسفانه باعث افت توليد شده است بهينه استفاده شود و با تبديل اين تهديد به فرصت طلايي، ظرفيت‌هاي خالي را در راستاي بهبود كيفيت به خدمت درآوريم، كه بي شك در اين صورت با رويكرد جديد مي‌توانيم با كسب رضايت مشتريان، حضور خود را در اين رقابت، گسترده‌تر و پررنگ‌تر كنيم.