تأمين خودروهاي مورد نياز نيروي زميني ارتش توسط گروه خودروسازي سايپا

تأمين خودروهاي مورد نياز نيروي زميني ارتش توسط گروه خودروسازي سايپا
سايپا نيوز: امير سرتيپ احمدرضا پور دستان فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن بازديد از نمايشگاه اختصاصي گروه خودروسازي سايپا كه در محل ستاد اين نيرو برگزار شد، از تامين خودروهاي مورد نياز نيروي زميني ارتش در رده هاي مختلف از طريق گروه خودروسازي سايپا خبر داد.

فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين بازديد كه با حضور كارشناسان شركت هاي گروه خودروسازي سايپا شامل سايپا، پارس خودرو، سايپاديزل و زامياد همراه بود، گفت: اكنون با شرايط تازه اي از تهديدات روبرو هستيم و اين تهديدات از هر نوع با گذشته متفاوت است و بر اين اساس ما نيز بايد متناسب با تهديدات، ظرفيتهاي جديدي را در خود ايجاد كنيم.

سرتيپ پور دستان در ادامه اضافه كرد: يكي از عرصه هايي كه نياز به بومي سازي دارد، تجهيزات خودرويي ما در ارتش است كه خودروهاي سبك، نيمه سنگين، سنگين و علي الخصوص خودروهاي با كاربري خاص مانند خودروي تانك بر است شديداً مورد نياز بوده و با توجه به شرايط تحريم، امكان تأمين آنها از خارج از كشور وجود نداشت. امروز اين توفيق نصيب ما شد كه در ستاد نيروي زميني ارتش در خدمت مهندسان توانمند گروه خودروسازي سايپا باشيم و بتوانيم از توانمنديهاي خودرويي ايشان در امور مختلف ارتش، استفاده شايسته ببريم.
وي افزود: به طور قطع، با قابليت هايي كه در گروه خودروسازي سايپا ديده مي شود، شاهد افزايش قدرت دفاعي نيروهاي مسلح ج.ا.ا خواهيم بود و ما نيز به عنوان سربازان اين نظام مقدس، خواهيم توانست به شايستگي وظيفه سربازي خود را با كمك و بهره مندي از اين تجهيزات، انجام دهيم.
سرتيپ پوردستان در پايان ضمن ابراز خرسندي از برپايي اين نمايشگاه خاطرنشان كرد: طي جلساتي كه با مديران ارشد گروه سايپا برگزار شد، ضمن مذاكره براي تأمين خودروهاي مورد نياز جهت انجام مأموريتهاي محوله، مقرر گرديد شرايط ويژه اي نيز براي كاركنان در نظر گرفته شود.
شايان ذكر است، نمايشگاه اختصاصي محصولات گروه خودروسازي سايپا با هدف ارائه و عرضه توانمنديهاي داخلي در حوزه خودروهاي سواري و تجاري به مدت 2 روز در محل ستاد نيروي زميني ارتش برگزار شد.