خودروسواران بيش از خودروسازان در هواي پاك نقش دارند

خودروسواران بيش از خودروسازان در هواي پاك نقش دارند
سايپا نيوز: يك كارشناس سيستم محيط زيست بر اهميت توسعه فرهنگ استفاده صحيح از خودرو در كاهش آلودگي هوا تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت پارس خودرو، دكتر عبدالعظيم سلطاني نژاد – كارشناس سيستم محيط زيست با بيان اين مطلب افزود: بيش از 60 درصد آلودگي هوا در كشور به دليل تردد خودروهاي فرسوده و نبود فرهنگ صحيح رانندگي است بنابراين در صورتي كه خودروسواران قوانين مرتبط با تردد خودروهاي توليدي در كشور را رعايت كنند، ما هواي پاك و سالم خواهيم داشت.


وي با اشاره به اين مطلب كه در صورت خروج خودروهاي فرسوده از خيابان هاي كشور 60 درصد مشكل آلودگي هوا مرتفع خواهد شد، گفت: در حال حاضر 5 ميليون خودرو در تهران تردد مي كند كه زمان تحويل در شرايط استاندارد بوده اند بنابراين نمي توان خودروسازان را مقصر آلودگي هوا معرفي كرد چرا كه بايد پس از پايان عمر آن، خودروهاي فرسوده از رده خارج مي شدند تا آسيبي به محيط زيست وارد نكنند.
دكتر سلطاني نژاد درخصوص خودروهاي توليدي شركت پارس خودرو اظهار داشت: تمامي محصولات شركت پارس خودرو از استانداردهاي بين المللي برخوردار بوده و اين خودروها پس از پايان عمر خود قابليت بيش از 95 درصد بازيافت و جداسازي را دارند تا دوباره به چرخه توليد بازگردند كه اين مهم تاثير بسياري بر مصرف انرژي و منابع طبيعي دارد.
وي افزود: شركت پارس خودرو حفاظت از محيط زيست و حمايت از هواي پاك را همواره در اولويت برنامه هاي خود قرار داده و علاوه بر انجام عمليات گسترده در دو سطح محصولات و فعاليت هايي كه منجر به توليد مي شوند به توسعه فضاي سبز و حفاظت از آن را نيز توجه خاصي داشته است.
اين كارشناس سيستم محيط زيست همچنين درخصوص توليد خودرو مطابق با استاندارد يورو 4 گفت: تمامي خودروهاي اين شركت قابليت توليد مطابق با استاندارد يورو 4 را دارند اما آنچه كه مهم است تامين سوخت اين خودروهاست كه تاكنون محقق نشده است.

سایر اخبار