تغيير در نگرش ها از مهمترين عوامل توسعه سازمان است

تغيير در نگرش ها از مهمترين عوامل توسعه سازمان است
سايپا نيوز: مديرعامل شركت زامياد در نشست صميمي با معاونين و مديران اين شركت، لازمه كسب موفقيت يك بنگاه توليدي را مديريت كارآمد، تغيير نگرش، فراهم آوردن زمينه هاي علاقه و نشاط، شناسايي استعدادها و توجه به آموزش در كليه سطوح سازماني بيان كرد

به گزارش سايپا نيوز، فريدون حميدي مدير عامل شركت زامياد در نشست معاونان و مديران اين شركت، از ضرورت شناسايي و بهره برداري از امكانات و قابليت هاي موجود در شركت زامياد به عنوان اصلي مهم در راهبرد استراتژي هاي شركت زامياد خبر داد و بيان داشت: با استفاده بهينه از امكانات و سرمايه هاي داخلي و مديريت هزينه ها مي توانيم از موازي كاري در فعاليت ها جلوگيري كرده و روند پروژه ها و برنامه هاي موجود را با توجه به استراتژي هاي طرح ريزي شده شتاب بيشتري دهيم.

حميدي، تغيير در نگرش ها را از مهمترين عوامل  موفقيت در سازمان ها عنوان كرد و اظهار داشت، مديريت كارآمد مي تواند با اهتمام به مديريت تغيير و تحول، تاكيد بر افكار،  بهره گيري از انديشه هاي تازه و دانش و توان داخلي، افزايش بهره وري، توجه به استانداردها  گامي بلند در پيش برد موفقيت ها  و استمرار آن درهر سازمان بردارد.

وي ايجاد زمينه هاي نشاط و انگيزه در ميان كاركنان را به عنوان ابزاري در جهت رضايت شغلي و آسايش كاركنان دانست وگفت: ايجاد انگيزه و نشاط در كاركنان مي تواند علاوه بر پر كردن عقب ماندگي هاي گذشته، تاثير مستقيم و مثبتي در رشد و توسعه همه جانبه شركت داشته باشد.

مدير عامل زامياد يكي از وظايف مهم مديران و تصميم گيران هر سازمان را شنا سايي استعدادهاي بالقوه در جهت فراهم كردن زمينه هاي رشد و شكوفايي كاركنان را دانست و اضافه كرد، با توجه به سرمايه انساني و پتانسل بالايي كه در شركت زامياد وجود دارد، شناخت استعدادهاي بالقوه و تبديل كردن آن  به نيروي بالفعل ، علاوه بر تحقق استراتژي‌ها و بهبود در عملكرد موجب  افزايش بهره وري ، سود دهي و ارتقا كيفيت محصولات در سازمان نيز مي شود.

حميدي آموزش را به عنوان يك وظيفه اساسي و يك فرآيند مداوم و هميشگي در سازمان دانست و اظهار داشت: آموزش را  نبايد امري موقت و اتمام‌ پذير تصور كرد،كاركنان در هر سطحي از سازمان كه باشند نيازمند آموزش و كسب دانش و مهارتهاي جديد هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حركت كنند.

مدير عامل شركت زامياد در پايان ضمن  تقدير و تشكر از فعاليت ها و كارهاي صورت گرفته در شركت زامياد ابراز اميدواري كرد، با همت و تلاش كليه همكاران، شاهد موفقيت روز افزون  شركت زامياد در عرصه هاي داخلي و بين المللي باشيم.