سيستم ترابري سبك زامياد مكانيزه شد

سيستم ترابري سبك زامياد مكانيزه شد
سايپا نيوز: سرپرست ترابري سبُك شركت زامياد از مكانيزه شدن بخش هاي مختلف اين واحد در طي يك سال گذشته خبر داد.

به گزارش سايپا نيوز، علي محمد نژاد سرپرست ترابري سبُك شركت زامياد، در گفتگو با واحد ارتباطات به تشريح عملكرد اين واحد طي يكسال گذشته پرداخت و بيان داشت: از اواخر سال 92 سيستم مكانيزه اي با همكاري واحد نرم افزار اين شركت طراحي و راه اندازي شد كه نتيجه آن مكانيزه شدن سيستم اياب و ذهاب، تعميرگاه، ارائه كارت سوخت، راه اندازي سيستم اطلاعات پرسنل و نيز ورود و خروج خودروهاي سازماني و.... گرديد.

سرپرست ترابري سبُك با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در اين واحد اشاره كرد و افزود: در اين مدت فعاليت هاي ديگري همچون اصلاح و بازنگري دركروكي، بازديد از 416 مسير سرويس هاي كاركنان تهران و كرج ،ثبت بيش از 2300 نفر  از پرسنل در سيستم جامع شركت زامياد، بازديد دوره اي خودروهاي واحدها(138 بازديد موردي و 75 بازديد دوره اي ) و ... از جمله اقداماتي كه در ايجاد اين فرآيند به انجام رسيده است.

وي در خصوص مكانيزه شدن بخش تعميرگاه و انبار بيان داشت،در بخش تعميرگاه و انبار اين سيستم مكانيزه راه اندازي شد، و با انجام آن اطلاعات كل خودروهاي سبُك كه در اختيار واحد هاي شركت زامياد است به لحاظ ميزان هزينه، موجودي قطعات، ميزان مصرف سوخت، عمليات دوره اي كه روي خودروها صورت گرفته مي توان با گزارش گيري هاي دوره اي و پايش آن بر فرايند مديريت دارايي ها نظارت دقيق تري داشت.

سرپرست ترابري سبك در پايـان، راه اندازي سيستم مكانيزه ترابري سبك شركت زامياد را ثمره تلاش رياست اداره رفاه و واحد نرم افزار اين شركت برشمرد.