رشد بي سابقه فروش و توليد شركت سايپاديزل در نه ماهه سال جاري

رشد بي سابقه فروش و توليد شركت سايپاديزل در نه ماهه سال جاري
سايپا نيوز: شركت سايپاديزل توانست در نه ماهه سال جاري با هدف گذاري مناسب و بهره گيري از شرايط بازار خودروهاي تجاري، رشد بي سابقه اي را در دو حوزه فروش و توليد تجربه كند.

مهندس تنهاپور مديرعامل شركت سايپاديزل در گفتگو با سايپا نيوز، ضمن اعلام اين مطلب افزود: اين شركت در طي 9 ماه اخير تيراژ توليد خود را به 3187 دستگاه انواع كاميون و كاميونت رساند كه اين ميزان توليد در قياس با مدت مشابه سال گذشته رشد 311 درصدي را نشان مي دهد.

وي با يادآوري اين موضوع كه شركت سايپاديزل در ماه هاي گذشته توانسته از تعداد كل توليد سال 92 عبور نمايد، گفت: ميزان توليد نه ماهه امسال نسبت به مجموع توليد سال 92 به ميزان 236 درصد رشد داشته است.

تنهاپور همچنين با اشاره به برنامه ريزي صورت گرفته به منظور تناسب عرضه و تقاضا در شركت سايپاديزل ياد آور شد: در اين راستا با تحرك كم نظير حوزه هاي بازاريابي و فروش، اين شركت توانست تا پايان آذرماه، تعداد 3173 دستگاه انواع محصولات خود را به مشتريان تحويل قطعي نمايد كه اين ميزان فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 412 درصد و نسبت به كل فروش سال 92، ميزان 204 درصد رشد را نشان مي دهد. ضمن اينكه، اين شركت، تعداد 2500 دستگاه  انواع محصولات خود را درسال جاري پيش فروش نموده است كه بر مبناي برنامه توليد، طي ماه هاي آتي، ، به تدريج تحويل مشتريان خواهد شد. 

مديرعامل سايپاديزل در ادامه رقم فروش 9 ماهه امسال شركت سايپا ديزل را در دوره مشابه سه سال گذشته بي سابقه عنوان كرد و گفت: در اين مدت، حجم ريالي فروش شركت نسبت به زمان مشابه سال گذشته 477 درصد رشد را نشان مي دهد. همچنين اين ميزان نسبت به حجم ريالي فروش كل سال 92، افزايشي معادل  228 درصد داشته است.

وي ابراز اميدواري كرد روند افزايش فروش و توليد سايپاديزل در سال جاري و نيز سال آينده نيز ادامه يابد.

مهندس تنهاپور، بهبود شرايط عمومي سايپاديزل را مرهون تلاش ها و مسئوليت پذيري تمامي كاركنان دانست و گفت: همكاري مجموعه نيروي انساني و تلاش آنان در تغيير شرايط نامطلوب گذشته موجب شد سايپاديزل به ثبات و آرامش مورد نظر دست يافته و براي آينده اي روشن برنامه ريزي كند.

سایر اخبار