زامياد به عنوان برند برتر معرفي شد

زامياد به عنوان برند برتر معرفي شد
سايپا نيوز: نخستين كنفرانس بين المللي استراتژي برند با هدف تبيين جايگاه و نقش برند در توسعه اقتصادي كشور و تقويت برندسازي ملي جهت حضور قوي تر در بازارهاي جهاني با مشاركت ، سازمان ها، نهادها و شركت هاي توليدي، مهندسي، خدماتي، تحقيقاتي و آموزشي، در سالن اجلاس سران برگزار شد.

 به گزارش سايپا نيوز، اين كنفرانس كه با پيام آيت اله هاشمي رفسنجاني، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و با سخنراني دكتر نهاونديان سرپرست نهاد رياست جمهوري آغاز شد، طي 2 روز برگزاري پذيراي ميهمانان، سخنرانان و شخصيت هاي مختلف ادبي و علمي داخلي و خارجي بود.

در اين اجلاس مقالات و مطالب فراوان در ارتباط با برند و ارزش آن در اين كنفرانس ارائه شد كه از آن جمله مي توان به دهها مقاله علمي و پژوهشي مديران و كارشناسان شركت زامياد اشاره نمود.

 به موجب اين گزارش دكتر معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست سخنران مراسم اختتاميه اين كنفرانس بود كه با ايراد سخنراني در ارتباط با ضرورت حمايت از مبحث برند سبز و توسعه پايدار بار ديگر بر اهميت حفاظت از محيط زيست تاكيد كرد.

درمراسم اختتاميه اين كنفرانس از برندهاي برتر با اهداء لوح تقدير و نشان افتخار تقدير به عمل آمد كه در اين بين شركت زامياد نيز به عنوان تنها خودروساز حاضر در اين كنفرانس ضمن معرفي برند برتر موفق به دريافت لوح تقدير و نشان افتخار شد. 

مهندس فريدون حميدي، مدير عامل شركت زامياد، ضمن ابراز خرسندي از احراز برند برتر، اظهار داشت:

 اهميت استراتژي هاي برند و برندسازي در توسعه پايدار، جايگاه برندهاي ملي و برندسازي در برنامه هاي توسعه ملي، توجه به برندسازي و استراتژي هاي آن در مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي، از موضوعات قابل بحث در مقوله برندسازي به شمار مي رود.

وي شركت زامياد، را يك سازمان پويا و رو به رشد توصيف كرد و گفت: اين سازمان همواره نسبت به استراتژي هاي هويت سازي و وفاداري برند، ارزيابي و ارزش گذاري برند، همت گماشته است چراكه مجموعه كاركنان ما بر اين باور هستند كه  امروزه بيش از هر زمان ديگري بايد به نگرش ها و روش هاي علمي در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله در مقوله برند توجه داشته باشيم.   

  مهندس حميدي، با بيان اينكه هر اقدام بدون پشتوانه علمي نه تنها به نام سازمان و شركت آسيب مي زند بلكه اقتصاد كشور و برند ملي را هدف قرار مي دهد، افزود: برند يك شركت، بايد در دل مشتريان، مصرف كنندگان و مخاطبان آن شكل گيرد.