زامياد موفق به اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت آزمايشگاه شد

زامياد موفق به اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت آزمايشگاه شد
سايپا نيوز: آزمايشگاه كاليبراسيون زامياد موفق به اخذ گواهينامه ISO/IEC17025:2005 از مركز ملي تائيد صلاحيت ايران NACIشد.

به گزارش سايپا نيوز، آزمايشگاه كاليبراسيون زامياد موفق شد با كسب گواهينامه استاندارد ISO/IEC  17025 : 2005 از مركز ملي تائيد صلاحيت ايران به‌عنوان آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد ايران شناخته شود.

 به موجب اين گزارش، فرهاد مجيدي- رئيس آزمايشگاه زامياد تأكيد كرد، استقرار استاندارد مذكور از يك‌سو موجب بهبود و ارتقاء جايگاه شركت به ميزان حداقل 12 امتياز در مباحث ارزيابي شركت ازجمله در مبحث تعالي سازماني مي‌گردد و از سوي ديگر صلاحيت قانوني و استانداردي لازم در فرايند كاليبراسيون ابزار و تجهيزات اندازه‌گيري را به دنبال داشته و بستر لازم براي ارائه خدمات كاليبراسيون به مشتريان اعم از مشتريان داخل و مشتريان خارج از شركت را فراهم مي‌نمايد.

وي يادآور شد، استاندارد ايزو 17025 استانداردي است بين‌المللي كه درزمينه مديريت كيفيت آزمايشگاه‌ها تدوين‌شده و كليه الزامات سازماني ، مديريتي ، فني  و اجرائي فرايندهاي آزمون و يا كاليبراسيون ابزار و تجهيزات را پوشش مي‌دهد.

مجيدي ادامه داد، امروزه در راستاي توسعه و جهاني‌شدن خدمات و محصول ، استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 اجتناب‌ناپذير است و مراكز صنعتي و توليدكنندگان مي‌كوشند تا با بهره‌گيري از چارچوب و فوايد اين استاندارد ، سازگاري ، تعامل محصول و خدمات را با ساير توليدكنندگان هر چه بيشتر ارتقاء بخشند و در بستر فراهم‌شده فوق ، صادرات خدمات و محصولات را به‌پيش برند. صرف‌نظر از موانع اداري ، بهره‌گيري از استاندارد ISO/IEC  17025  در ميان مصرف‌كننده و توليدكننده عاملي جهت تعامل و رفع موانع فني تجارت محسوب مي‌شود.

سایر اخبار