سايپا ديزل امسال اوج گرفت

سايپا ديزل امسال اوج گرفت
در 10 ماهه سال جاري توليدات شركت سايپا ديزل با 271 درصد رشد همراه بوده است.

به گزارش سايپا نيوز: توليد خودرو در شركت سايپا ديزل تا پايان دي ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با 271 درصد رشد همراه بوده است.

بر اساس اين گزارش توليد 10 ماهه سال 93 اين شركت 4050 دستگاه  خودرو سنگين بوده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته با توليد 1092 دستگاه، به  رشد 271 درصدي رسيده  است.

اين گزارش مي افزايد شركت سايپا ديزل توانسته است در دي ماه امسال 862 دستگاه خودرو سنگين، توليد كند كه نسبت به مدت مشابه درسال گذشته با توليد 74  دستگاه به رشد 1065 درصدي برسد.

اين افزايش  رشد توليد در حالي انجام شده كه شركت سايپا ديزل  با توجه به توليد خودروهاي تجاري سنگين و مشكلات بسياري كه در طول  سال هاي گذشته داشته است توانسته با همكاري  و همت كاركنان سخت كوش خود رشد توليدات خود را تا 271 درصد افزايش دهد.

سایر اخبار