• 29 فروردین 1394
  • 00:00
  • زامیاد
  • شناسه خبر: 15882

بازديد نمايندگان شركت AFTآلمان از آتش نشاني زامياد

بازديد نمايندگان شركت AFTآلمان از آتش نشاني زامياد
سايپا نيوز: نمايندگاني از كشور امارات و آلمان، از تجهيزات نصب شده پيشرفته اطفاء حريق موسوم بهAFT بر روي خودروي عملياتي ايستگاه آتش نشاني شركت زامياد بازديد كردند.

با همت و تلاش اداره اطفاء حريق و آتش نشاني، نبيل سعد ( نماينده اماراتي ) و دنيس ماير ( تكنسين آلماني ) نمايندگان شركت AFT آلمان، با حضور در شركت زامياد، از تجهيزات نصب شده پيشرفته اطفاء حريق موسوم بهAFT بر روي خودروي عملياتي ايستگاه آتش نشاني اين شركت بازديد كردند.
در اين بازديد فني، نمايندگان اين شركت ضمن تاييد تجهيزات پيشرفته اطفاء حريق بر روي خودروي پيشرو در عمليات آتش نشاني شركت زامياد، از خودروي جديد پادرا  نيز جهت نصب سيستم هاي اطفاء حريق بر روي اين خودرو بازديد نمودند.
 لازم به ذكر است، تجهيزات پيشرفته اطفاء حريق موسوم بهAFT ، از تجهيزات نوين اطفاء حريق در سطح جهان مي باشد كه بكارگيري آن در شركت زامياد حاكي از دانش بروز همكاران آتش نشاني اين شركت مي باشد.
گفتني است در پايان اين بازديد، نمايندگان شركت AFT از حساسيت ، دقت و حسن نيت مأمورين آتش نشاني شركت زامياد نسبت به انجام خدمات در تجهيز و به روز رساني لوازم آتش نشاني از جمله بروز رساني دستگاه ها و تعويض نازل تقدير و تشكر به عمل آورد.

 

سایر اخبار