حل مسائل مالي قطعه سازان جزء برنامه هاي اصلي سازه گستر است

حل مسائل مالي قطعه سازان جزء برنامه هاي اصلي سازه گستر است
سايپا نيوز: مديرعامل شركت سازه گسترسايپا از واحدهاي توليدي گروه صنعتي اتحاد موتور بازديد كرد.

به گزارش سايپا نيوز: معصوم نجفيان، مدير عامل شركت سازه گستر سايپا از مجموعه صنعتي اتحاد موتور كه توليد كننده قطعات مكانيكي و الكترونيكي چون مجموعه بخاري، پمپ هيدروليك، شيشه بالابر، برف پاك كن و ساير قطعات خودرويي است بازديدكرد.

نجفيان پس از بازديد از اين واحدهاي صنعتي درنشستي كه با حضور هيات مديره، معاونان، تني چند از مديران شركت سازه گستر و مديرعامل و مديران فني گروه صنعتي اتحاد موتور برگزار شد گفت: فعاليت توليد كنندگان بايد مبتني برظرفيت هاي دروني و نگاهي برونگرا باشد. اين حركت بايد در جهت توليد ملي در سطح پتانسيل داخلي انجام شود و خوشبختانه زنجيره تامين و قطعه سازان از نظر نيروي انساني متخصص و دانشي، ظرفيت هاي دروني، انگيزه و پتانسيل خوبي برخوردارند و از اين رو مي تواند در بخش هاي نوين صنعت قطعه سازي  فعاليت هاي مناسبي را سرلوحه كارخود قرار دهد.

وي افزود: اقتصاد مقاومتي بايد سرلوحه برنامه هايمان باشد و ظرفيت موجود در زنجيره تامين براي توليد قطعات با تكنولوژي و كيفيت بالا در كنار مواد اوليه و نيروي انساني براي توليد وجود دارد كه بايد از آنها استفاده كرد كه اين موارد منوط به اين است كه بتوانيم فرهنگ اقتصاد مقاومتي را در درونمان نهادينه كنيم.

نجفيان با اشاره به افزايش عمق ساخت داخل محصولات تصريح كرد: تقويت نگاه داخلي سازي قطعات و بهره گيري از توان داخلي بايد بيش از پيش تقويت گردد و اميدواريم با ايجاد زيرساخت هاي مناسب و سياست هاي حمايتي از صنعت خودرو و صنايع وابسته آن، اين امر بيش از پيش محقق گردد.

مديرعامل سازه گستر سايپا درپايان خاطرنشان كرد: ارتقاء صنعت خودروسازي رابطه مستقيمي با اقدامات قطعه سازان دارد و تمام تلاشمان را به كاربسته ايم تا شرايط فضاي كسب و كار را به نحو مناسبي رونق بخشيم و دراين مسير حل مسائل مالي و نقدينگي قطعه سازان جزء برنامه هاي اساسي مان است.

 در اين نشست محمد شهپري، مديرعامل گروه صنعتي اتحاد موتور نيز با اشاره به نقش صنعت خودرو در رشد و ارتقاء اقتصاد ملي گفت: با رشد و پيشرفت صنعت خودروسازي در اين چند دهه در كشور صنعت قطعه سازي نيز پيشرفت فراواني را درخود ديده كه اين امر به واسطه حمايت هاي خودروسازي از زنجيره تامين پديد آمده است.

وي افزود : پروژه هاي خوبي دراين گروه صنعتي تعريف و به مرحله اجرا درآمده كه در برخي از آنها تا 95% پيشرفت داشته ايم و تمامي اين اقدامات متاثر از تفكر حمايت از توليد ملي و بهره گيري از جوانان متخصص و توانمند شاغل در اتحاد موتور بوده است.