حضور موفق شركت سازه گستر سايپا در سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت

حضور موفق شركت سازه گستر سايپا در سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت
سايپا نيوز: در سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت كه در دو بخش علمي پژوهشي و علمي كاربردي برگزار شد شركت سازه گستر سايپا در بخش شفاهي به عنوان يكي از 3 مقاله برتر اين كنفرانس انتخاب شد.

به گزارش سايپا نيوز: بخش علمي كاربردي سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت در دانشگاه صنعتي شريف با حضور وزير نفت، جمعي ازمديران دستگاه ها و وزارتخانه هاي مختلف و استادان دانشگاه انجام شد و در اين بخش شركت سازه گستر سايپا در بخش شفاهي به عنوان يكي از 3 مقاله برتر انتخاب شد.

بر اساس اين گزارش سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت در دو بخش علمي پژوهشي و علمي كاربردي تدارك يافته كه برنامه هاي بخش علمي پژوهشي در روزهاي دوم و سوم دي ماه براي مخاطبان دانشگاهي و پژوهشگران مديريت برگزار شد و بخش علمي كاربردي اين كنفرانس نيز در 12 دي ماه به ميزباني دانشگاه صنعتي شريف آغاز به كاركرد و به مدت سه روز ادامه داشت.

سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت در 12 محور اصلي شامل "كيفيت، بهره وري  و تعالي سازماني"، " رهبري و رفتارسازماني"، "توليد، فرآيند و عمليات"، " مديريت مالي"، "مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات' ، ' مديريت استراتژيك و رقابت' ، 'مديريت منابع انساني' ، 'مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه"، " مديريت بازار يابي و ارتباط با مشتريان"، "اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت"، "حاكميت شركتي و مسووليت اجتماعي" و "كارآفريني" برنامه ريزي شده است.

در اين كنفرانس مقاله طرح تحول 100 روزه در شركت سازه گستر سايپا به قلم معصوم نجفيان (مديرعامل) و سهيل حسين پور(معاونت برنامه ريزي و لجستيك) از شركت سازه گستر سايپا در حوزه تجاري پذيرفته شده در بخش شفاهي به عنوان يكي از 3 مقاله برتر انتخاب شد.

بر اساس اين گزارش مديرعامل سازه گستر سايپا با اشاره به تغييرات گسترده درمحيط سازمان ها گفت: سازمان ها براي بقا درچنين شرايطي نيازمند توجهي ويژه به محيط بيروني و دروني خود هستند و روش هاي سنتي در اين خصوص چندان كارآمد نيست و در تدوين استراتژي در محيط امروز سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي مي بايست علاوه براين كه تلاش كنند تا در وضعيت كنوني و محيط فعلي با موفقيت از چالش رقابت فشرده خارج شوند، بايد رقابت درآينده را نيز مد نظر قراردهند و در طرح تحول 100 روزه در شركت سازه گسترتلاش شد تا از طريق بسيج افكار و ايده ها بتوانيم رويكردي نوين در اين زمينه ايجاد نماييم.

نجفيان درخصوص مزاياي طرح تحول گفت: با اقدامات سنجيده و فازهاي مطالعاتي فراوان در طرح تحول سازماني، مهمترين مزاياي اين طرح را مي توان به موضوعات اجراي پروژه ها و برنامه هاي ابتكاري، به موقع و اثربخش و دستيابي به نتايج مطلوب، بهبود و ارتقا مشاركت و درگيري كاركنان و ذي نفعان سازماني، دستيابي به اعتماد و قابليت اتكا سازماني، كاهش مقاومت هاي سازماني در جهت تحول هاي آتي، توانايي نوآوري و حركت به سمت جلو و شادابي سازماني تقسيم بندي كرد.

وي درادامه افزود: به منظور جهت گيري مشترك و ايجاد همگرايي در بين تمامي اركان زنجيره تامين، محورهاي اصلي اين طرح در قالب 3 سرفصل اصلي و 13 محور حوزه مديريت منابع مالي و مصارف، حوزه مديريت تكنولوژي و ارتقاء زنجيره تامين، حوزه مديريت تعريف شد و مجموعا 30 امور(دپارتمان) سازماني شركت داشتند و در مجموع 602 برنامه و پروژه در قالب برنامه هاي عملياتي تحت كنترل متمركز در واحد برنامه ريزي عملياتي در شركت سازه گستر تعريف شد.