سرلوحه قراردادن اقتصاد مقاومتي دليلي براي ايجاد تحولي عظيم

سرلوحه قراردادن اقتصاد مقاومتي دليلي براي ايجاد تحولي عظيم
سايپا نيوز: مديرعامل شركت سازه گستر با اشاره به مقوله اقتصاد مقاومتي در صنعت خودرو و زنجيره تامين گفت :اقتصاد مقاومتي سياستي كلان است كه توسط مقام معظم رهبري در سال هاي اخير مورد تاكيد قرار گرفت و سال 95 نيز اين امر با مفاهيمي چون اقدام و عمل همراه گشت كه نشان از اراده معطوف به واقعگرايي وعملگرايي و باعث جهشي عظيم در كشور خواهد شد.

به گزارش سايپا نيوز، نجفيان با بيان مطلب فوق گفت: در اين ميان صنعت خودرو و زنجيره تامين كه بخشي از اقتصاد كلان كشور مي باشند بارويكردي نقش آفرين به طور حتم از اين قائده مستثني نمي تواند باشد و به فعالين و تصميم سازان اين صنعت بزرگ اين رهنمود را مي دهد تا با بهره گيري از خرد جمعي و ظرفيت هاي دروني تحولات ارزشمند و مثبتي را در صنعت خودرو كشور رقم زنند.

 مدير عامل شركت سازه گستر در ادامه افزود: تحقق اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ، بي شك نيازمند بسيج تمامي ظرفيت ها در مسير توليد ثروت و تحقق بهره وري و كار آفريني مي باشد و آنچه در اين ميان به لحاظ ماهيتي عنصري تحرك آفرين محسوب مي شود سرمايه هاي انساني فعال درصنعت است و بايد جهت انگيزه بخشي اجتماعي آن بيش از پيش اهتمام ورزيد.

نجفيان با اشاره به نقش سرمايه انساني مولد و متكي به ابزار دانشي خاطر نشان كرد: بي ترديد دسترسي به اهداف عالي در صنعت خودرو، رقابت مند شدن، شناسايي استعدادها، ظرفيت هاي انساني، رشد و شتاب پايدار در اين حوزه مستلزم درك و شناسايي شرايط محيطي و توجه به ملزومات انساني آن است كه اين مهم در شركت سازه گستر در برنامه جامع طرح تحول كه در سال گذشته به اجرا در آمد كاملا مشهود است بطوري كه 75% اقدامات در غالب 400 برنامه كه توسط لايه هاي سازماني شركت تدوين شده بود موج بزرگي از تلاش، كه روح اقتصاد مقاومتي درآن دميده شده بود را از خود نشان داد .

وي در ادامه خاطر نشان كرد: مديريت مصرف منابع، اتحاد همدلي به عنوان يك ارزش سازماني جديد در سازه گستر به جهت هم افزايي بين كاركنان، ايجاد بستر رفاه و امنيت شغلي، توليد محصولات متنوع و با كيفيت نظم مالي و ساختاري در حل مشكلات زنجيره تامين از مهمترين اقدامات گروه خودرو سازي سايپا درسال جاري مي باشد.

مدير عامل سازه گستر با اشاره به وضعيت اقتصادي در سال گذشته گفت: بازار كسب و كار در سال گذشته شرايط سختي را گذراند و صنعت خودرو نيز علي رغم فضاي حاكم ركودي و مشكلات فراوان با درايت توانست به كار خود ادامه دهد.

وي افزود: حال با حاكم شدن شرايط برجام اميد بازگشت رونق افزايش يافته و صنعت را در يك نقطه عطف استثنايي تاريخي قرارداده است و اين مي تواند سرمايه اي مهم در تمركز هرچه بيشتر به مقوله اقتصاد مقاومتي جهت حركت به سمت  اهداف بلند مدت در صنعت خودرو باشد و آن شرايطي كه درگذشته بر اقتصاد حاكم بوده است رفع شود و شرايط براي رشد توليد ملي و جديت در افزايش بهره وري، افزايش ضريب اشتغال جوانان، بكارگيري ظرفيت خالي– توليدي شركت هاي زنجيره تامين كه جزء لاينفك اقتصاد مقاومتي ( اقدام و عمل ) مي باشد با جديت بيشتري دنبال خواهد شد.

عضو هيئت مديره گروه خودرو سازي سايپا در ادامه با اشاره به نقش سرمايه گذاري هاي خارجي در صنعت خودرو تصريح كرد: با توجه به اقدامات اثربخش دولت و رويدادهاي حوزه تحريم و برجام شركاء خارجي علاقمندي فراواني جهت همكاري در صنعت خودرو نشان دادند كه همايش بين المللي صنعت خودرو كه در پايان سال گذشته برگزارشد نشان روشني  بر اين ادعا مي باشد و نتايج سرمايه گذاري در پروژه ها و ارتقاء تكنولوژي در توليد محصولات جديد مي تواند تاثير فراواني بر رشد كمي وكيفي محصولات داشته باشد و اين به معناي غفلت از توان و ظرفيت داخلي نخواهد بود و با نگاه برد-برد خواهيم توانست به تحقق مقوله اقتصاد مقاومتي به عنوان نسخه اي شفا بخش براي صنعت و اقتصاد كلان كشور  كمك نماييم.

وي در پايان خاطر نشان كرد: تحليل هاي اقتصادي و مراكز بين المللي رشد 5% را در سال جاري در اقتصاد كشور پيش بيني مي كنند و صنعت خودرو نيز با اهتمام هر چه بيشتر نسبت به مقوله اقتصاد مقاومتي قدم  برخواهد داشت.

 

سایر اخبار