توليد قطعات رنگي خودروي cs35 شتاب بيشتري مي گيرد

توليد قطعات رنگي خودروي cs35  شتاب بيشتري مي گيرد
سايپا نيوز: رئيس تكوين قطعات پليمري سازه گسترگفت: اين شركت در سال جاري برنامه رنگ آميزي قطعات خودروي cs35 به عنوان محصولي جذاب و مشتري پسند را در دستور كار قرار داده و رنگ آميزي 14 قطعه از اين خودرو در مرحله نخست آغاز شده است.

به گزارش سايپانيوز: مجيد فرازنده با اشاره به توانايي هاي شركت هاي زنجيره تامين در خصوص افزايش ظرفيت و داخلي سازي قطعات گفت: با توجه به دانش بالا و تجربه خوبي كه شركت هاي زنجيره تامين در حوزه پليمر دارند، براساس برنامه جامع توليد گروه خودرو سازي سايپا و توليد 6000 دستگاه محصول cs35 تامين قطعات رنگي اين خودرو با همكاري شركت هاي آريا پلاست آذين و پلاسكو كار در سال جاري محقق خواهد شد تا ضمن افزايش ظرفيت توليدي و ارتقاء توان داخلي از خروج منابع ارزي در اين خصوص جلوگيري شود.

وي افزود: برنامه خودكفايي در فاز نخست 7% توليد قطعات و 15% سهم خودروساز مي باشد كه قرار است اين سهم به 31% كل محصول cs35 در غالب پروژه خودكفايي در شركت سازه گستر تعريف شود و باتوجه به نقش سازنده شركت پلاسكو كار به عنوان شركت همكار در خصوص توليد قطعات رنگي محصولاتي چون سراتو، برليانس 220 و320، آريو و ساينا 232 برنامه هايي درتحقق حركت به سوي داخلي سازي قطعات ديده شده است.

رئيس تكوين قطعات پليمري سازه گستر يادآور شد: تامين به موقع قطعات و تنوع بخشي در توليد قطعات رنگي از برنامه هاي مشترك بين سازه گستر و پلاسكوكار در خصوص قطعات رنگي در سال جاري مي باشد و به همين منظور شركت پلاسكو كار اقدام به راه اندازي خط دوم رنگ كرده است.

وي خاطرنشان كرد: درسال گذشته علي رغم مشكلات در حوزه توليد قطعات پليمري خودروي برليانس توانستيم براساس همكاري و بهرمندي از تجربيات مشترك مشكل توليد قطعات رنگي پليمري اين خودرو را برطرف نماييم.

فرازنده تاكيد كرد: از يك سو هماهنگي ها و جلسات خوبي با معاونت كيفيت سايپا در خصوص اخذ تاييديه هاي كيفي و ازسوي ديگر در خصوص ارتقاء كيفيت قطعات رنگي مذاكراتي را با شركت هاي رنگ ساز داريم تا بتوانيم در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل  بهره هاي بيشتري در بومي سازي  قطعات خارجي داشته باشيم.