ثبت ركوردهاي بي سابقه نشان از اتحاد و همدلي زنجيره تامين دارد

ثبت ركوردهاي بي سابقه نشان از اتحاد و همدلي زنجيره تامين دارد
مهندس نجفيان گفت: تمركز و اجراي اثر بخش اين سه محور استراتژيك شامل " افزايش توليد " توسعه محصول و " مديريت بهاي تمام شده " ، شكل دهنده چرخه بقاي شركت و موتور محرك تعالي گروه خودرو سازي سايپا مي باشد.

به گزارش سايپا نيوز؛  مهندس نجفيان عضو هيات مديره گروه خودروسازي سايپا در خصوص دستيابي به  توليد 44.000 دستگاه خودرو در خرداد ماه سال جاري در گروه سايپا گفت: ارزش و اهميت اين ركورد وقتي نمايان مي شود كه بدانيم از ابتداي سال 1392 تاكنون و حتي در زمان توليد با سه شيفت كاري اين ركورد محقق نشده و همچنين تحقق ركورد هاي مكرر طي ماه گذشته به شيريني و حلاوت توليد در اين روزهاي دشوار افزوده است.

وي با اعلام اين مطلب تصريح كرد : از جمله  اين ركوردها مي توان به توليد 2095 دستگاه در روز اشاره كرده كه نشانه توانمندي و شادابي زنجيره تامين گروه خودرو سازي سايپا مي باشد.

مدير عامل سازه گستر در ادامه افزود: ريشه ي اين موفقيت عمل به شعار "اتحاد و همدلي "در سطح گروه سايپا و زنجيره تامين است  ايشان دو بازوي توانمند و ارزشمند گروه سايپا يعني " نيروي انساني تلاشگر و خلاق "و " سازندگان توانمند و متعهد " را در دستيابي به اين اهداف داراي نقش كليدي دانست و گفت : همانطور كه در طرح تحول شركت سازه گستر هدف گذاري شده بود دستيابي به اين اهداف از قبل پيش بيني مي گرديد.

وي در ادامه افزود : از جمله ساير اهداف استراتژيك پيش بيني شده در مسير تعالي زنجيره تامين گروه سايپا در اين مقطع حساس " مديريت بهاي تمام شده " و " توسعه محصول " مي باشد كه برنامه هاي عملياتي و پروژه هاي متنوع و اثر بخش در حوزه هاي فوق تعريف شده و با همكاري سازندگان در دست اقدام مي باشد .

مهندس نجفيان تاكيد كرد : تمركز و اجراي اثر بخش اين سه محور استراتژيك شامل " افزايش توليد " توسعه محصول و " مديريت بهاي تمام شده " ، شكل دهنده چرخه بقاي شركت و موتور محرك تعالي گروه خودرو سازي سايپا مي باشد و برنامه ريزي انجام شده و تقويت همه جانبه ي سازندگان براي تحقق اهداف فوق به عنوان اولويت اول در نظر گرفته و پيش بيني شده است وي در پايان افزود : قطعا كليه ذينفعان با اين همدلي و اتحاد شكل گرفته از مزاياي اين كسب و كار ارزشمند بهره مند و منتفع خواهند شد.