• 19 مرداد 1395
  • 00:00
  • بن رو
  • شناسه خبر: 17017

14هزار دستگاه آريو تا پايان سال وارد ناوگان تاكسيراني خواهد شد

14هزار دستگاه آريو تا پايان سال وارد ناوگان تاكسيراني خواهد شد
14 هزار دستگاه خودرو آريو توليد گروه خودروسازي سايپا، در قالب طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده تا پايان امسال وارد ناوگان تاكسيراني كشور مي شود.

به گزارش سايپا نيوز گروه خودروسازي سايپا در قالب توافقات صورت گرفته با سازمان تاكسيراني تهران و اتحاديه تعاوني هاي تاكسيراني و در راستاي جايگزين كردن خودروهاي فرسوده از ابتداي سال جاري تاكنون 600 دستگاه خودرو آريو را در اختيار ناوگان تاكسيراني كشور قرار داده است.
گروه خودروسازي سايپا قصد دارد تا پايان سال جاري تعداد 13هزار دستگاه خودرو آريو را در اختيار اتحاديه تعاوني هاي تاكسيراني كشور قرار داده و هزار دستگاه ديگر را نيز تحت پوشش سازمان تاكسيراني تهران با تاكسي هاي فرسوده جايگزين كند.
بر اساس اين گزارش طرح جايگزيني تاكسي هاي فرسوده توسط گروه خودروسازي سايپا با استقبال بسيار خوبي از سوي مالكين و رانندگان تاكسي قرار گرفته به گونه اي كه روزانه تعداد 40 الي 50 تقاضا براي جايگزيني تاكسي فرسوده با خودرو آريو صورت مي گيرد.
گفتني است با توجه به كندي فرايند اسقاط تاكسي هاي فرسوده توسط نهادهاي ذيربط، تاكنون تعداد 600 دستگاه از اين تاكسي ها در فرايند اسقاط قرار گرفته و در صورت همكاري اين نهادها، آمادگي لازم براي تسريع در روند جايگزيني از سوي گروه خودروسازي سايپا وجود دارد.