انتخاب مديرعامل سازه گستر به عنوان عضوء هئيت مديره

انتخاب مديرعامل سازه گستر به عنوان عضوء هئيت مديره
اعتماد انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو ايران به انتخاب مديرعامل سازه گستر در هئيت مديره اين انجمن نشان از همدلي و اتحاد و انسجام بين خودرو سازان و قطعه سازان است .

به گزارش سايپا نيوز  : انتخابات انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو ايران با حضور اعضاء در مركز همايش‌هاي مجموعه ورزشي انقلاب برگزار شد.

در جريان اين دوره از انتخابات كه با رويكرد اثبات، مشاركت فراگير و عزم جدي همه قطعه‌سازان براي پيشرفت و اعتلاي صنعت قطعه‌سازي برگزار شد ،معصوم نجفيان مديرعامل شركت سازه گستر به عنوان عضوء هئيت مديره اين انجمن تخصصي در صنعت قطعات خودرو برگزيده شد تا با اين انتخاب شايسته قدمي ديگر در جهت حل مشكلات قطعه‌سازان كه طي دو و نيم سال گذشته با فراز و فرودهايي همراه بوده برداشته شود.

شايان ذكر است بي شك اعتماد انجمن قطعه سازان به انتخاب مديرعامل سازه گستردر هئيت مديره اين انجمن نشان از همدلي و اتحاد و انسجام بين خودرو سازان و قطعه سازان در سال اقتصاد مقاومتي / اقدام و عمل دارد كه منجر به هم افزايي در جهت بهبود وضعيت موجود خواهد بود.