عملكرد پارس خودرو از نظر كيفيت توليد مطلوب است

عملكرد پارس خودرو از نظر كيفيت توليد مطلوب است
عضو كمسيون راه و كشاوري و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گفت: شركت پارس خودرو از نظر بستن قرارداد و كيفيت در توليد به صورت مطلوب عمل كرده است.

به گزارش سايپا نيوز، اولين همايش محيط زيست در صنعت خودروسازي با حضور نماينده مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي، مديران سازمان حفاظت محيط زيست، مديران گروه خودروسازي سايپا و شركت پارس خودرو و جمعي از علاقه مندان در شركت پارس خودرو برگزار شد.

در اين همايش، احمدعلي كيخا نماينده مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون راه و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس با تشكر از برگزاركنندگان همايش گفت: احساس نياز به موضوع محيط زيست در صنعت خودروسازي وجود دارد و توجه بيشتر صنايع خودروسازي به محيط زيست به عنوان يك ضروروت مطرح است و بخش حمل و نقل و به ويژه صنعت خودرو سهم قابل توجهي در محيط زيست دارد.

 وي افزود: در بين صنايع حمل و نقل، خودرو بيشترين سهم را دارد و در خودرو، سوخت خودرو بين 80 تا 90 درصد در محيط زيست نقش ويژه اي دارد.

كيخا تصريح كرد: چاره اي نداريم كه در مسير رويكرد جهاني حفاظت از محيط زيست و كره زمين، از روند تخريب كره زمين جلوگيري كنيم و در تعامل با جهان پيرامون بايد مسير حفاظت از محيط زيست را طي نماييم، هم در رفتارها و مواد مورد استفاده در خودروسازي و هم در توليد و سوختي كه در خودروها استفاده مي شود، محيط زيست بايد به صورت جدي مورد توجه توليدكنندگان و صنايع باشد.

نماينده مردم سيستان در مجلس تاكيد كرد: مجموعه سياست هاي ما در حوزه خودرو نمي تواند ما را به اهداف پيش بيني شده برساند، مگر اينكه يك تحول بزرگ در حوزه اقتصاد صورت گيرد.

 عضو كمسيون راه و كشاوري و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي افزود: شركت پارس خودرو از نظر بستن قرارداد و كيفيت توليد مطلوب عمل كرده است.

كيخا افزود: بايد از شرايط مناسب پيش آمده پس از برجام به نفع صنايع خودروسازي بهره گرفت و توصيه من اين است براي اينكه به جايگاه مطلوبي برسيم، بايد تلاش هاي بيشتري صورت گيرد و مجلس هم اين آمادگي را دارد كه دولت را مكلف كند از خودروسازي به شكل منطقي حمايت كند و مانند كشورهاي اروپاي غربي با ماليات سبز و بازپرداخت ها به مردم در صورت استفاده از خودروهاي سبز، كمك كند و بديهي است مجموعه اي از سياست ها مي تواند ما را به وضعيت مطلوب در صنعت خودرو برساند.

 در ادامه كيومرث كلانتري مديركل دفتر آموزش سازمان حفاظت محيط زيست گفت: موضوع محيط زيست امروزه فني و تخصصي شده است چون جهان از سه پديده كه دستاورد بشر است در عذاب است: 1- گرمايش زمين و تغييرات آب و هوايي 2- تخريب لايه اوزون 3- نابودي تنوع زيستي كه متاسفانه بشر تيشه به ريشه خود زده است.

كلانتري تصريح كرد: علي رغم ظرفيت هاي بالا و تنوع اقليمي و زيستي، كشور بسيار شكننده و آسيب پذير است حال آن كه كشوري در حال توسعه هستيم و توسعه بر محيط زيست اثر خواهد گذاشت و اهميت حفظ محيط زيست در كشور به تبع دنيا از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي تاكيد كرد: راهي نداريم جز اينكه الگوي توليد و الگوي مصرف را عوض كنيم و لذا همه ما مسئوليت داريم و سازمان حفاظت محيط زيست در اين بين نقش دبيرخانه را دارد و دستگاه هاي ديگر بايد سياست هاي زيست محيطي را اجرا كنند.

مديركل دفتر آموزش سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص تعطيلي برخي از واحدهاي صنعتي افزود: توقف و پلمپ واحدهاي صنعتي هيچگاه مايه مباهات براي سازمان حفاظت محيط زيست نيست اينها سرمايه هاي ملي هستند كه بايد همه كمك و هدايت كنيم.

وي تاكيد كرد: محيط زيست براي كمك به صنعت است و محيط زيست بدون صنعت و صنعت بدون محيط زيست هردو بي معناست. بنابراين خودروسازان حتما بايد محيط زيست را به عنوان مسايل اساسي خود به حساب آورند.

كلانتري گفت: اگر واحدي توليداتش نتوانست توليد سبز داشته باشد، حتما به زودي به بن بست خواهد رسيد و اينجاست كه اهميت محيط زيست دوچندان مي شود.

در ادامه حسين سليميان معاون منابع انساني شركت پارس خودرو ضمن خيرمقدم به ميهمانان و شركت كنندگان همايش گفت: آب و هواي سالم و پاك در زندگي امروزه ما به آرزوهايي تبديل شده است كه به تدريج به خاطرات پيوسته است.

وي افزود: حفاظت از محيط زيست بايد از سنين كودكي و در مدارس و خانواده ها آغاز شود تا به صورت يك فرهنگ تجلي يابد.

سليميان تصريح كرد: در گذشته جاده ها و راه هاي ارتباطي كمتر بود و مناطق بكر ، طراوت و شادابي خاصي داشت و اكنون راه هاي ارتباطي و جاده ها گسترش يافته اما مناطق بكر در معرض تهديد و نابودي قرار گرفته اند.

وي با اشاره به آسيب هايي كه محيط زيست مان را مورد تهديد قرار مي دهد، گفت: بايد با كمك صاحب نظران و كارشناسان زمينه هاي فرهنگي حفاظت از محيط زيست فراهم شود و پاسداشت از محيط زيست از مراكز آموزشي ، مدارس پايه و رسانه ها به ويژه رسانه ملي آموزش داده شود تا نسلي تربيت شوند كه به هيچ وجه زباله توليد نكنند و محيط زيست پاك و سالم بماند.

در ادامه عبدالصمد احمدوند دبير اين همايش گفت: اولين همايش محيط زيست در صنايع خودروسازي با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست در پارس خودرو برگزار مي شود و باتوجه به اهميت محيط زيست و اينكه همه ما موظف هستيم كه محيط زيست را سرلوحه كار خودمان قرار دهيم، مجموعه پارس خودرو نيز چه در بعد فني و چه در بعد نهادينه كردن فرهنگ محيط زيستي با اقدامات خوبي كه انجام داده به اين نتيجه رسيده است كه تلاش هاي زيست محيطي به شكل همايش اطلاع رساني شود و در قالب هاي آموزشي فرهنگ سازي شود.

مدير ايمني، بهداشت و محيط زيست پارس خودرو افزود: شركت پارس خودرو به عنوان توليدكننده لوكس ترين و با كيفيت ترين خودروهاي كشور، تمام محصولاتش داراي استانداردهاي سازمان محيط زيست ( يورو4 و يورو 5 ) و دوستدار محيط زيست هستند.

وي تصريح كرد: اينكه پارس خودرو اولين در كيفيت است، يكي از ابعاد آن سازگاري با محيط زيست است.

گفتني است در ادامه همايش نيز پنل هاي تخصصي با حضور كارشناسان و علاقمندان به محيط زيست در موضوعات مختلف برگزار شد.