در سومین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال:

سرمربی تیم فوتبال سایپا چهره ماندگار ملی در عرصه صنعت و ورزش کشور شد

سرمربی تیم فوتبال سایپا چهره ماندگار ملی در عرصه صنعت و ورزش کشور شد
علی دایی، سرمربی تیم فوتبال سایپا و اسطوره ورزش کشور از سوی مسوولان همایش سومین اجلاس سراسری نشان عالی مدیرسال به عنوان چهره ماندگار ملی در عرصه صنعت و ورزش کشور معرفی شد.

این همایش با عنوان اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال که بزرگترین گردهمایی مدیران کشور است. تحت نظارت انجمن مدیریت اجرایی ایران، با همکاری و حمایت دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان های دولتی و تشکل های علمی، صنعتی و اقتصادی، هشتم اردیبهشت ماه در محل تالار وزرات کشور برگزار شد و ضمن تقدیر و تحسین علی دایی اسطوره ورزش کشور،بابت نتایج درخشان تیم فوتبال سایپا در لیگ هفدهم، او را به عنوان چهره ماندگار ملی در عرصه صنعت  و ورزش کشور معرفی کردند.