• 21 فروردین 1397
  • 10:42
  • سایپا
  • شناسه خبر: 18669

گزارش تصويري نشست و بازديد از قطعه سازان گروه سايپا در خراسان رضوي - فروردين 97