• 17 اردیبهشت 1397
  • 17:44
  • سایپا
  • شناسه خبر: 18684

گزارش تصويري بازديد مديرعامل گروه خودروسازي از شركت اورندپيشرو

مهندس جهرودي و جمعي از مديران ارشد گروه خودروسازي سايپا از سالن هاي توليد شركت اورند پيشرو بازديد و در جريان ظرفيت ها و توانمندي هاي اين شركت قرار گرفتند.