قائم مقام مديرعامل گروه سايپا: 

شعار "اول مشتري" راه دستيابي به برتري در رقابت است

شعار "اول مشتري" راه دستيابي به برتري در رقابت است
قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: شعار "اول مشتري"، به عنوان راه دستيابي به برتري رقابتي مدنظر سازمان خدمات پس از فروش سايپا قرار گرفته است؛ چراكه در هر كسب و كاري بايد مشتريان انتخاب نخست باشند. 

به گزارش سايپانيوز، اردشير اميني با بيان اين مطلب تصريح كرد: فرهنگ خدمت رساني و تكريم مشتري در شبكه نمايندگي‌هاي سايپا جاري شده اما بايد از اين حد هم فراتر برويم به طوري كه با تقويت اين فرهنگ، احترام به كرامت مشتريان و سليقه آنها مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وي افزود: اين فرآيند از يك سو به عنوان رفتار استراتژيك در شركت‌ها تلقي مي‌شود كه هدف آن جذب و حفظ مشتريان سودآور است و از سوي ديگر، مبنايي براي استخراج هوشمند اطلاعات مشتريان و استفاده از آن براي بازاريابي، رشد و توسعه منافع شركت‌ها است. به همين منظور سازمان خدمات پس از فروش گروه سايپا با بهره‌گيري از روش‌هاي نوين، بر مبناي نيازهاي مشتريان خدمات متنوع ارائه مي‌دهد. 
اميني افزود: در برنامه‌ريزي‌هاي خود بايد همواره به اين نكته توجه كنيم كه اگر در ارائه خدمات نوآوري نداشته باشيم و سليقه مشتري را در نظر نگيريم، پيشرفت نخواهيم كرد.
مديرعامل سايپايدك يادآور شد: سايپا همواره پرچمدار صنعت خودرو در كشور بوده و برخورداري از شبكه گسترده فروش و خدمات پس از فروش، يك مزيت رقابتي براي گروه سايپا به شمار مي‌رود. 
وي با تاكيد بر توسعه كيفي شبكه نمايندگي‌ها، گفت: به منظور توسعه كيفي سطح خدمات، با مشاركت نمايندگي‌هايي كه رتبه بالايي دارند برنامه‌هايي براي افزايش سطح خدمات با محوريت توجه به خواسته مشتري و توسعه كسب و كارهاي جديد تدوين مي‌شود كه اجراي اين برنامه‌ها افزايش رضايت مشتريان را به دنبال خواهد داشت. براي افزايش و توسعه كيفي سطح خدمات در كشور، بايد انرژي و زمان بيشتري اختصاص دهيم.
قائم مقام مديرعامل گروه سايپا اظهار كرد: درك انتظارات مشتريان، مهمترين دغدغه و اولويت براي جلب و حفظ مشتري است.
اميني با تاكيد بر نقش بهبود كسب و كار نمايندگي بر افزايش رضايت مشتري، گفت: زمينه‌هاي ورود به فضاي جديد رونق اقتصادي و توليد آماده شده و بايد در اين مسير، كسب و كارهاي جديد بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
وي افزود: براي دستيابي به تعالي، بايد از مشتريان بياموزيم كه چه كاري انجام دهيم. همچنين سطح دانش مديران حوزه امور مشتريان بايد ارتقا پيدا كند و براي همه اجزاء برنامه‌هاي تدوين شده، استانداردهايي تدوين شود تا به ثبات در عملكرد برسيم.
قائم مقام مديرعامل گروه سايپا ادامه داد: ايجاد روابط مناسب مبتني بر خدمت بين گروه هاي كاري در شركت و اندازه‌گيري شاخص‌هاي تعريف شده در اين زمينه و اعطاي پاداش به عملكردهاي مثبت، رشد فرهنگ سازماني در زمينه مشتري‌مداري را امكان پذير كرده و اين امر، ارائه خدمات عالي به جامعه را براي سال هاي طولاني، تضمين و حفظ مي‌‌كند.
اميني يادآور شد: مديريت ارتباط با مشتريان، روشي پيچيده و مشكل براي توسعه كسب و كار است،  با اين وجود برخي معتقدند كه CRM فقط نصب نرم‌افزار يا مكانيزه نمودن نقاط تماس با مشتري است. اين موارد،‌ در كنار مسائلي همچون بازآفريني كسب و كار با محوريت مشتري، "مشتري‌مدار شدن" و "مشتري‌مدار باقي ماندن" را نيز هدف قرار داده و موجب بهبود آن مي‌شود.