مديرعامل سايپايدك: 

افزايش بهره‌وري راه توسعه كسب و كار است

افزايش بهره‌وري راه توسعه كسب و كار است
مديرعامل سايپايدك گفت: افزايش بهره‌وري در همه زمينه‌ها به ويژه در نيروي انساني از طريق بهبود فرآيندها، راه غلبه بر  مشكلات و توسعه كسب و كار است. 

به گزارش سايپانيوز، اردشير اميني در جمع كاركنان سايپايدك، با تاكيد بر لزوم درك درست از شرايط توسط كاركنان و تسري آن به ساير افراد، افزود: يكي از مواردي كه مي‌تواند به بهبود كسب و كار منجر شود، اولويت دادن به بهره‌وري است تا با گسترش رفتار خوب، به اهداف سازمان برسيم.
مديرعامل سايپايدك افزود: در حوزه منابع انساني بايد در كنار توجه به كاركنان، نگاه اقتصادي حاكم باشد. اين نگاه اقتصادي اگر با افزايش بهره‌وري همراه باشد، مي‌توانيم در كنار هم مشكلات را از پيش رو برداريم.
اميني گفت: تشويق مادي و معنوي كاركنان پر تلاش، از وظايف مديران سازمان است و در مقابل، از كاركنان انتظار داريم منافع سازمان را در راستاي منافع خود ببينند و براي توسعه كسب و كار، مشاركت كنند و براي اعتلاي نام سايپا و سايپايدك تمام تلاش خود را به كار گيرند. 
وي با بيان اينكه آنچه كه موجب مي‌شود يك نفر در محيط كار خود نمونه باشد، تعهد و وجدان كاري است؛ گفت: آنچه كه باعث افزايش انگيزه مي‌شود، اقناع دروني مبني بر انجام وظيفه و درست انجام دادن كار است. عمل كردن به وظايفي كه سازمان بر عهده كاركنان گذاشته است، موجب نظم در كارها و به ثمر رسيدن اهداف شركت خواهد شد.
اميني يادآور شد: تلاش كاركنان، تضمين كننده موفقيت سازمان است. همه كاركنان سازمان سرمايه اصلي شركت به حساب مي‌آيند؛ لذا بايد در شرايطي كه با برخي ناملايمات اقتصادي مواجه هستيم، همه، همراه و همدل، دغدعه‌هاي سازمان را دغدغه‌هاي خود بدانيم و با روش هاي مناسب، اهداف سازماني را محقق كنيم.
 

برچسب ها : سايپا يدك, بهره وري