• 18 تیر 1397
  • 14:12
  • سایپا
  • شناسه خبر: 18781

بازديد مديرعامل گروه سايپا از نمايندگي و شركت قطعه سازي در استان كرمانشاه

بازديد مديرعامل گروه سايپا از نمايندگي و شركت قطعه سازي در استان كرمانشاه
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا به همراه تعدادي از مديران ارشد گروه ضمن حضور در استان كرمانشاه و بازديد از شركت مارپيچ باختر و نمايندگي گروه سايپا در شهر كرمانشاه، در نشستي صميمانه با انجمن صنفي نمايندگي هاي استان كرمانشاه در جريان مسائل و مشكلات قرار گرفت و با آنها به گفتگو پرداخت.