مديرعامل گروه خودروسازي سايپا تأكيد كرد:

توسعه صنعت خودرو با آموزش نيروي انساني

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: فاصله صنعت خودروسازي ايران با خودروسازان بين المللي تنها در حد آموزش نيروي انساني است.

به گزارش سايپانيوز، محسن جهرودي در مراسم افتتاح مركز جواركارگاهي سايپايدك كه باحضور معاون آموزشي و پژوهشي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مديركل دفتر كاردانش وزارت آموزش و پرورش، مديركل آموزش فني و حرفه ­اي استان تهران و جمعي ديگر از مديران و معاونان سازمان فني و حرفه اي، آموزش و پرورش و گروه خودروسازي سايپا برگزار شد، افزود: در جوامع توسعه­ يافته، افراد براي انجام هر كاري آموزش­ هاي فني لازم را پشت سر مي­ گذارند و ما نيز بايد در اين زمينه سرمايه گذاري خود را گسترش دهيم.

وي ادامه داد: سايپايدك در حال حاضر در زمينه آموزش نيروي انساني گروه سايپا، در سطح بسيار مناسبي قرار دارد و الگوي آموزشي در كشور محسوب مي­ شود.

وي تصريح كرد: رشد و توسعه صنايع خودروسازي در كشورهاي توسعه­ يافته در سايه ارتقاي سطح آموزش نيروي انساني صورت گرفته و آموزش محور فعاليت­ ها به­ شمار مي­ رود.