قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

آموزش كارگاهي، توسعه و رشد صنعت را به دنبال دارد

آموزش كارگاهي، توسعه و رشد صنعت را به دنبال دارد
قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: با توجه به اينكه در كشورهاي توسعه يافته آموزش همزمان تئوري و عملي منجر به يادگيري موثر مي‌گردد، لذا اين روش الگوي مناسب آموزشي تلقي مي‌شود و اين روش بسياري از مشكلات موجود در بخش صنعت را رفع مي‌كند و توسعه و رشد اين حوزه را به دنبال دارد.

به گزارش سايپانيوز، اميني در مراسم افتتاح مركز جواركارگاهي آموزش سايپايدك كه با حضور قباديان معاون آموزشي و پژوهشي وزارت صمت و جهرودي مديرعامل گروه سايپا، مسؤولان سازمان فني و حرفه‌اي، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه جامع علمي كاربردي برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: يكي از دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري ورود آموزش به داخل مجموعه‌هاي صنعتي بوده و به طور مكرر اين موضوع مورد تاكيد معظم له قرار گرفته به اين معنا كه اقتصاد خود محور را منوط به نزديكي كامل صنعت و آموزش اعلام فرموده‌اند. بنابراين با افتتاح مركز جوار كارگاهي در سايپايدك، اميدواريم در جهت رفع دغدغه مقام معظم رهبري مبني بر ضعف حضور آموزش در صنعت گام برداريم.
وي تاكيد كرد: آموزش در كنار صنعت موجب خواهد شد تا تمام پروژه‌هاي صنعتي در داخل كشور از طريق آموزش، بي نياز از استفاده اطلاعات خارج از كشور شود. لذا آموزش مي‌تواند دغدغه‌هاي صنعت را برطرف نمايد و ما پايه‌هاي اين مهم را با همكاري سازمان فني و حرفه‌اي ايجاد كرده‌ايم و معتقديم توسعه آن به بهبود صنعت خودروسازي و حوزه كسب و كار منجر خواهد شد. همچنين در شرايط تحريم موجب تغيير فرهنگ صرفا تعويض با فرهنگ تعمير با كمترين خطاي انساني خواهد شد و با اين روش از دارايي‌هاي موجود بطور بهينه استفاده مي‌شود.
قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا يادآور شد: سايپايدك به عنوان اولين شركت خدمات پس از فروش خودرو با همكاري سازمان فني و حرفه‌اي پايه‌هاي اين امر مهم را با راه‌اندازي و دريافت مجوز مركز آموزش جواركارگاهي (آموزش توأم تئوري و عملي) بنيان گذاشته و اميدواريم ساير شركت‌هاي خدمات پس از فروش نيز با الگوبرداري از دستاوردها و موفقيت‌هاي سايپايدك در زمينه آموزش، در مسير توسعه دانش در صنعت گام بردارند. 
اميني افزود: توجه همزمان به آموزش عملي و تئوري همواره مورد توجه سايپايدك بوده و اين شركت به عنوان آخرين زنجيره توليد و خدمات پس از فروش خودرو، اهميت ويژه‌اي براي آموزش قائل است. بنابراين سعي مي‌كنيم براي مشترياني كه به ما اعتماد كرده‌اند خاطري آسوده فراهم كنيم.
وي گفت:‌ با راه‌اندازي اين مركز، امكان تبادل دانش و امكانات بين سازمان فني حرفه‌اي و گروه سايپا بيشتر فراهم مي‌شود.
قائم مقام مديرعامل گروه سايپا با تاكيد بر اينكه ترويج آموزش مي‌تواند موجب توسعه منابع انساني شود، ادامه داد: مراكز فني حرفه‌اي اطلاعات آموزشي خوبي در اختيار دارند و شركت‌هاي خودروسازي نيز از مهارت‌هاي كافي و به روز در توليد بهره مي‌برند؛ تلفيق اين دو مقوله مهم با يكديگر قطعا به رشد و اعتلاي صنعت خودرو منجر خواهد شد.
مديرعامل سايپايدك در تشريح مزاياي اين اقدام تصريح كرد: آموزش جوار كارگاهي در افزايش كيفيت خدمات، كاهش خطاي انساني و هم افزايي امكانات سايپا و سازمان فني حرفه‌اي تاثيرگذار خواهد بود. ضمن اينكه احتمال برخورداري از معافيت مالياتي، ارتقاء اعتبار گواهينامه‌ها فراتر از مجموعه سايپا براي تمام دنيا، توانمندسازي نيروهاي آماده به كار و سيستم دو آل (دوگانه آموزشي) از ديگر مزاياي اين اقدام به شمار مي‌رود.
اميني با بيان اينكه موضوع دانستن و توانستن و خواستن با كاهش هزينه‌ها و ارتقاء كيفيت را مد نظر داريم، گفت: سايپا با استفاده از مجوز دانشگاه علمي كاربردي 8 رشته مرتبط با خدمات پس از فروش و صنعت خودرو را داير نموده است و هم اكنون 400 دانشجو در اين دانشگاه در حال تحصيل هستند و دانشجويان از امكانات كارگاههاي آموزشي عملي به عنوان يكي از دانشگاههاي جذاب علمي و كاربردي استفاده مي‌كنند. ضمن اينكه تاكنون 14 هنرستان را به امكانات فني مجهز نموده‌ايم كه گامي مؤثر در جهت هم افزايي بوده است.
بنابراين گزارش، در اين مراسم دكتر قباديان معاون آموزشي و پژوهشي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سخناني با بيان اينكه مشكل اساسي صنعت در آموزش است، گفت: مراكز آموزشي بايد به سمت تقاضا محوري حركت كنند و مراكز فني و صنعتي نيز بايد آموزش را زيربناي كار خود بدانند. 
وي با تاكيد بر استانداردسازي آموزش‌هاي صنعتي و فني، افزود: استانداردسازي آموزش‌ها موفقيت مراكز جواركارگاهي را تضمين مي‌كند.