• 10 مهر 1397
  • 12:28
  • سایپا
  • شناسه خبر: 18904

ارتقاي زيرساخت فروش اينترنتي محصولات سايپا

گروه خودروسازي سايپا باهدف ارتقاي كاركرد سامانه پيش‌فروش اينترنتي محصولات، پلت‌فرم برنامه كاربردي اين طرح را ارتقا داده است.

براي اجراي اين پروژه، علاوه بر ارتقاي پلت‌فرم برنامه كاربردي، CPU، RAM، گرافيك و پهناي باند اين سامانه نيز افزايش يافته و موجب افزايش سرعت و بهبود كاركردهاي آن شده است.

ظرفيت سامانه موجود با اجراي اين طرح، به دوبرابر افزايش يافته و قابليت پردازش همزمان بيش از 700 هزار مشتري در لحظه و به‌صورت همزمان، ايجاد شده است.

همچنين اجراي اين پروژه موجب شده تا صفحه نخست اين سايت، بدون هرگونه قطعي در سرتاسر زمان اجراي طرح، در دسترس مشتريان قرار گيرد.