• 25 مهر 1397
  • 20:48
  • سایپا
  • شناسه خبر: 18946

مديرعامل گروه سايپا در مراسم معارفه در جمع مديران اين گروه:

سايپا نياز به اصلاح ساختار دارد

سايپا نياز به اصلاح ساختار دارد
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: اجراي محورهاي پنج گانه برنامه هاي پيش بيني شده جهت گذر از شرايط سخت كنوني با همراهي و تلاش همه كاركنان، گروه سايپا را در مسير رشد و پويايي قرار خواهد داد.

به گزارش سايپانيوز، مراسم معارفه و توديع مديران عامل جديد و قديم گروه خودروسازي سايپا با حضور معاون توسعه صنايع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، اعضاي هيات مديره، معاونان و مديران عامل شركت هاي گروه خودروسازي سايپا در اين شركت برگزار شد.

در اين مراسم دكتر محمدرضا سروش، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: اينجانب با اطلاع از شرايط دشوار صنعت خودرو و سايپا قبول مسئوليت كردم و  نگاه من تقويت رويكرد اقتصادي بنگاه است.

سروش با اشاره به محورهاي پنج گانه برنامه هاي گروه سايپا گفت: اولين محور، مديريت منابع به منظور سودآوري براي تمامي ذي نفعان و شركاي تجاري است كه بايد تمامي ذي نفعان متناسب با ويژگي هاي خودشان به سودآوري برسند و تلاش خواهيم كرد كه اين مهم براي سهامداران در آينده تحقق يابد.

وي تاكيد كرد: با راهبردهاي بلندمدت بر اساس نياز مشتريان و ذي نفعان در راستاي پويايي بنگاه اقتصادي با رويكرد سودآوري حركت خواهيم كرد.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در ادامه دومين محور برنامه هاي خود را اعمال اصول حاكميتي شركتي دانست و گفت: سازمان سايپا نياز به اصلاح ساختار دارد به نحوي كه نظام پاسخ گويي در سازمان سايپا انسجام بيشتري پيدا كند و اگر بخواهيم به موفقيت دست يابيم بايد ساختار متناسبي در راستاي اصول حاكميتي شركتي ايجاد كنيم.

وي با اشاره به اينكه بروكراسي سازمان بايد در جهت شفافيت فرآيندها بازيابي شود، تاكيد كرد: از حاشيه ها و تنش هاي محيطي و سياست بازي پرهيز خواهيم كرد و تمركزمان بر توليد و توسعه محصول خواهد بود.

سروش چابك سازي سازماني و انضباط مالي، اصل پاكدستي و توجه به اصول اخلاقي و رعايت انصاف، آموزش كاركنان و مديران و اصلاح فرآيندهاي عملياتي در فروش و زنجيره تامين را از محورهاي اصلي فعاليت ها در سايپا معرفي كرد.

وي رعايت حقوق شركاي تجاري و تامين كنندگان را مهم دانست و گفت: فرآيند زنجيره ارزش تامين كنندگان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه تلاش خواهيم كرد.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با اشاره به ذهنيت نامناسب جامعه در خصوص برخي از محصولات گروه سايپا گفت: با تمام تلاش هايي كه در گذشته صورت گرفته در زمينه اصلاح ذهنيت جامعه نسبت به برخي از محصولات گروه سايپا بايد تلاش بيشتري در حوزه هاي رفتاري و ارتباطي صورت پذيرد.

وي در خصوص قيمت تمام شده محصولات خواستار همكاري بيشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي شد و گفت: بنگاه اقتصادي نمي تواند محصولي توليد كند كه با زيان همراه باشد البته بايد با اصلاح ساختار دروني بر قيمت تمام شده محصولات، مديريت بهتري اعمال شود.

سروش تاكيد كرد: قيمت خودرو بايد شفاف، به روز و منصفانه باشد و بر اين اساس بايد تمركزمان بر مديريت بهره ور و به دور از هرگونه ريخت و پاش باشد و همچنين بر روي سازماندهي كمي و كيفي منابع انساني توجه بيشتري صورت گيرد.

وي ارتقاي كيفي محصولات و خدمات پس از فروش را محور سوم برنامه هاي خود دانست و گفت: فرهنگ خدمت رساني شايسته در شبكه خدمات پس از فروش، آموزش كاركنان و تامين قطعات با نگاه به داخلي سازي از الزامات اصلي گروه سايپا است و بايد فعاليت ها در اين حوزه سودآور و توام با افزايش رضايت مندي مشتريان باشد.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا افزود: محور چهارم برنامه ها بايد بر اساس اصلاح ساختار محصولات توليدي آتي گروه سايپا اجرا شود و تنوع محصولات در همه رده هاي قيمتي و كلاس خودرويي مد نظر قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: بايد بر توسعه برند و تمركز بر توليد محصولات داخلي بيشتر از گذشته تلاش شود و علاوه بر اين در حوزه توليد خودروهاي تجاري هم با توجه به پتانسيل هاي موجود و نياز كشور بايد برنامه ريزي دقيق تري صورت گيرد چراكه توليد خودروهاي تجاري سودآور خواهد بود.

سروش افزود: تجهيز و توسعه ناوگان شهري و بين شهري با توليد ميني بوس، اتوبوس هاي شهري و بين شهري، وانت و كشنده ها فرصت هاي خوبي را در كشور فراهم كرده و بايد در اين حوزه برنامه هاي جدي تري را دنبال كنيم كه نيازمند كار عميق و وسيع با بهره گيري از تمام ظرفيت ها است.

وي اصلاح ساختار كسب و كار شركت هاي زير مجموعه گروه سايپا را محور پنجم برنامه هاي خود معرفي كرد و گفت: بايد دارايي و نرخ بازده شركت ها با هم تناسب داشته باشند.

مديرعامل گروه سايپا تصريح كرد: در گروه سايپا شركت هاي متعددي وجود دارند كه بعضا خارج از زنجيره ارزش هستند و با فضاي فعلي بايد با بازنگري در روش ها و فرآيندها به سودآوري برسند.