• 21 آبان 1397
  • 14:20
  • سایپا
  • شناسه خبر: 18968

هم اندیشی معاونین و مدیران منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا

جلسه هم اندیشی معاونین و مدیران منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا با حضور مدیرعامل گروه سایپا برگزار شد .