گزارش تصويري بازديد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا

به گزارش سايپانيوز ، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا حضور يافت و ضمن گفتگو با مديران اين مركز ، از پروژه هاي در حال اجراي مركز تحقيقات سايپا بازديد بعمل آورد

سایر اخبار