• 07 آذر 1397
  • 08:44
  • سایپا
  • شناسه خبر: 18983

مديرعامل گروه سايپا در مراسم گراميداشت هفته بسيج تاكيد كرد:

ارتقاي فرهنگ بهره وري، صرفه جويي و مديريت بر هزينه ها در تمامي سطوح سازماني

ارتقاي فرهنگ بهره وري، صرفه جويي و مديريت بر هزينه ها در تمامي سطوح سازماني
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: ارتقاي فرهنگ بهره وري، صرفه جويي و مديريت بر هزينه ها در تمامي سطوح سازماني بايد به صورت جدي مدنظر قرار گيرد.

به گزارش سايپانيوز، دكتر محمدرضا سروش در مراسم گراميداشت هفته بسيج در جمع بسيجيان گروه خودروسازي سايپا با بيان مطلب فوق، تصريح كرد: آنچه كه وظيفه ما به عنوان نيروهاي بسيجي در گروه سايپاست، شناخت وضعيت مجموعه سايپا و تلاش در جهت اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از كالاي ايراني و توجه به حل ريشه اي مسائل شركت براي ارتقاي كيفيت و قيمت تمام شده محصولات موردنياز مردم عزيز كشورمان است.

مديرعامل گروه سايپا با اشاره به گراميداشت ايثارگري هاي بسيجيان جان بركف كه از عمر و حيات خويش در جهت دفاع از ارزش ها و مباني اعتقادي گذشتند، گفت: امام راحل عظيم الشان فرمان تاسيس شجره طيبه بسيج را صادر كردند و اين شجره مبارك باعث قوام و پايداري مردم ما در جنگ هشت ساله و دفاع از آرمان هاي انقلاب و سربلندي كشور شده است.

وي افزود: ازخودگذشتگي و ايثار از صفات متعالي انساني است و ارزش واقعي انسان ها به ميزان فداكاري و ازخودگذشتگي براي غيرخود است و هرقدر شعاع فداكاري براي غيرخود بزرگتر باشد، رشد و تعالي انسان بيشتر خواهد شد.

سروش با اشاره به اينكه حد اعلاي ازخودگذشتگي و ايثار در نهضت عاشورا و حركت امام حسين (ع ) تجلي يافت، گفت: وظيفه داريم در جهت تعاليم و آموزه هاي ديني آن بزرگواران در مسير رشد و تعالي خود و جامعه با ازخودگذشتگي ها و ايثار به شكوفايي جامعه كمك كنيم.

مديرعامل گروه سايپا با تاكيد بر اصول و نظام هاي سازماني جهت ايجاد نظم و آرامش و جلوگيري از تبعيض در سطوح مختلف سازمان گفت: مديريت ارشد توجه ويژه اي به معيشت كاركنان داشته و خواهد داشت و بايد همه با هم در اصلاح ساختار سازماني و چابك سازي سازمان همكاري و فرهنگ سازي كنيم. همچنين داخلي سازي قطعات و حذف مجموعه هايي كه باعث كندي روند توليد شده به صورت جدي دنبال خواهد شد.

سروش افزود: با تلاش جدي همكاران، معرفي محصول جديد  اس پي 100 در اولويت برنامه هاي سايپا قرار گرفته تا اين پروژه متوقف شده، احيا و طي 14 ماه آينده به توليد انبوه برسد. همچنين فروش دارائي هاي مازاد و شركت هاي خارج از زنجيره ارزش گروه از برنامه هاي شركت است كه با تلاش جمعي در چارچوب محورهاي پنجگانه برنامه اي گروه سايپا، انتظار داريم كه دوباره بتوانيم به دوران شكوفايي سايپا برسيم و بايد در اين مسير كوشا و موثر باشيم.

مديرعامل گروه سايپا گفت: از تمامي همكاران بسيجي درخواست دارم كه با فرهنگ و روحيه بسيجي نظير: صداقت، سلامت و پاكدستي در تمامي عرصه هاي سازمان به مديريت ارشد كمك كنند تا بتوانيم اين مسئوليت خطير و امانتي كه به ما سپرده شده است را به سرمنزل مقصود برسانيم.

وي در پايان از تمامي همكاران بسيجي خواست كه با عزمي پولادين و نيتي خالصانه در جهت اهداف پنجگانه اعلامي مديريت ارشد گروه جهت بهبود وضعيت شركت همكاري و هماهنگي بيشتري داشته باشند و با روحيه ايثار و ازخودگذشتگي در جهت توسعه فرهنگ بهره وري، صرفه جويي و مديريت بر هزينه ها تلاش كنند.