مدیرعامل مگاموتور تاکید کرد:

استفاده حداکثری از ظرفیت خطوط ماشین کاری و دنده زنی در مگاموتور

استفاده حداکثری از ظرفیت خطوط ماشین کاری و دنده زنی در مگاموتور
مدیرعامل مگاموتور در بازدید از خطوط تولید ماشین کاری قطعات موتوری و دنده زنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های خطوط تولیدی تاکید کرد.

به گزارش سایپانیوز، بهروز غفاری با بیان مطلب فوق افزود: با تعریف برنامه های اورهال دستگاه ها و ماشین آلات و همچنین تهیه قطعات خام مورد نیاز که از ضروریت های تحقق این امر است باید تلاش کنیم که ظرفیت تولید را بالا و بیشترین استفاده را از آن ببریم.

وی با اشاره به وضعیت سخت این برهه زمانی و تلاش برای اقدامات ویژه جهت گذر از این مقطع گفت: یکی از اقدامات موثر در مدیریت هزینه، استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و کاهش هزینه های جذب نشده خطوط تولید است که مگاموتور مصمم است در کوتاه مدت ظرفیت های خالی خطوط خود و دیگر شرکت های تابعه و همکار را مجددا فعال کند تا با افزایش بهره وری امنیت سرمایه گذاری و ثبات اشتغال در صنعت قطعه سازی حفظ شود.

غفاری همچنین ضمن بازدید از وضعیت فعلی و اقدامات صورت گرفته در زمینه 5s، بر حفظ و استمرار امور ساماندهی خطوط تولیدی، ارتقاء روحیه جمعی و انگیزشی پرسنل براساس ساماندهی محیط کاری و تولیدی شامل اپوکسی سالن ها، نظافت محل های استراحت و... تاکیدکرد.