گزارش تصويري همايش تقدير از 100 شركت برتر كشور در سال 97

همايش ساليانه معرفي 100 شركت برتر كشور در مركز همايش هاي صدا وسيما برگزار شد و شركت سازه گستر موفق به دريافت دريافت لوح تقدير رتبه اول در بخش فروش شركت هاي گروه خدمات بازرگاني گرديد .