با حضور جمعي از مديران شهري:

چهارمين تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي شركت مگاموتور افتتاح شد

چهارمين تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي شركت مگاموتور افتتاح شد
هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر، با حضور رئيس اداره محيط زيست شهر تهران، جمعي از مديران و كارشناسان حوزه مديريت شهري، صنعتي و محيط زيست و مديران ارشد گروه خودروسازي سايپا چهارمين تصفيه خانه بهداشتي شركت مگاموتور واقع در سايت شماره 2 اين واحد صنعتي با گنجايش تصفيه روزانه 60 مترمكعب  افتتاح شد.

به گزارش سايپانيوز، در اين مراسم محمد حسين بازگير رئيس اداره محيط زيست شهر تهران ضمن تقدير از عملكرد مثبت گروه خودروسازي سايپا و شركت مگاموتور و پيگيري آنها در امر حفاظت و رعايت مسائل زيست محيطي گفت: ضرورت هاي محيط زيستي غير قابل اجتناب است و سبك زندگي ما باعث آسيب هاي فراواني به محيط زيست شده و نياز است در اين زمينه اقدامات آموزشي بيشتري در جامعه انجام گيرد. همچنين با توجه به بحث كمبود آب و خشكسالي سال هاي اخير، احداث تصفيه خانه بهداشتي يكي از ضرورت هاي الزامي براي تمامی مراكز صنعتي، خدماتي و سكونتي محسوب شده و با توجه به اين امر كه در سايت شماره 2 شركت مگا موتور 300 نفر مشغول به فعاليت هستند اين حركت زيست محيطي و بهداشتي نشان از عزمي جدي در بحث مشاركت براي حفظ محيط زيست، صرفه جويي در مصرف آب و ممانعت از ورود فاضلاب بهداشتي و صنعتي به آب هاي زير زميني دارد.

وي با اشاره به وضعيت آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ خصوصا تهران گفت: ارتقاي سطح كيفي و كاهش سطح آلايندگي خودروها يك امر ضروري و بي بديل است و خوشبختانه گروه خودروسازي سايپا طي سال هاي اخير توانسته با رعايت موارد مرتبط نقش به سزايي در توليد محصولات استاندارد با آلايندگي كمتر داشته باشد.

همچنين در ادامه مجيد فهيمه اميري قائم مقام شركت مگاموتور ضمن بيان توضيحاتي از رسالت و دستاوردهاي اين واحد صنعتي در امر اشتغال زايي و توليد گفت: عمل به مسئوليت اجتماعي و ضرورت حفظ محيط زيست، رعايت مسائل بهداشت صنعتي، صرفه جويي در مصرف آب و انرژي از جمله اقداماتي است كه مگاموتور در كنار آموزش به كاركنان خود بر روي آن سرمايه گذاري مناسبي كرده است.

شركت مگاموتور با استناد به ابلاغ سياست ها، برنامه ها، اهداف کلان گروه سايپا مبنی بر انطباق تمامي فعاليت ها و محصولات با مفاهيم توسعه پايدار و قوانين محيط زيستی، تحقق مديريت سبز و توليد پاک، موارد مهمي همچون کنترل و کاهش مصرف آب، تشکيل کميته های راهبردی، اجرايی و مديريت سبز، کنترل و کاهش آلودگی هاي صوتي و هوا، حفظ و توسعه فضای سبز، مديريت حوادث محيط زيستی، بهينه سازی مصرف انرژی، کنترل و کاهش آلودگی خاک، توسعه محيط زيستی محصول،آموزش و فرهنگسازی در اين حوزه در دستور كار قرار داده و دنبال كرده است.

لازم به ذكر است كه با توجه به الزامات زيست محيطي، چهارمين تصفيه خانه شركت مگاموتور با هزينه اي بالغ بر 550 ميليون تومان راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفته است و با توجه به گنجايش 60 متر مكعبي آن در روز به صورت دو نوبت و مجموعا 120 متر مكعب آب را بازگرداني مي كند.

 

 

سایر اخبار