• 04 اسفند 1397
  • 17:19
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19119

همزمان با افزايش توليد؛

سايپا تحويل خودرو به مشتريان را 100 درصد افزايش داد

سايپا تحويل خودرو به مشتريان را 100 درصد افزايش داد
گروه خودروسازي سايپا تحويل خودرو به مشتريان را به دوبرابر افزايش داده است.

به گزارش سایپانیوز، همزمان با افزايش توليد محصول در گروه خودروسازي سايپا و رسيدن به ركورد توليد روزانه بيش از 2 هزار دستگاه، اين گروه، تحويل خودروهاي معوقه را با حجم دوبرابري نسبت به قبل دنبال مي‌كند.

براساس آمارهاي موجود، اين گروه از مجموع خودروهاي تحويلي معوقه دي‌ماه، تعداد 15 هزار دستگاه و خودروهاي معوقه بهمن‌ماه، 30 هزار دستگاه را تحويل مشتريان داده است.

براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته، گروه سايپا قصد دارد توليد محصولات خود را باهدف تسريع در پاسخ‌گويي به تعهدات قبلي به مشتريان، در هفته‌هاي آتي، افزايش داده و 80 درصد اين محصولات را به‌معوقات خود و 20 درصد ديگر را به فروش فوري و اجراي سياست تنظيم بازار، اختصاص دهد.