باتصميم گروه خودروسازي سايپا صورت مي‌گيرد

تخفيف جرايم براي مشتريان بدهكار محصولات زامياد

تخفيف جرايم براي مشتريان بدهكار محصولات زامياد
مشترياني كه محصولات زامياد را خريداري كرده‌اند اگر تا پايان نيمه نخست اسفندماه اصل و باقيمانده جرايم بدهي خود را پرداخت كنند، مشمول تخفيف گروه سايپا خواهند شد.

به گزارش سايپانيوز خريداران خودروهاي زامياد كه محصولات اين شركت را بين سال‌هاي 93 تا 97 خريداري كرده‌اند مشمول 50 درصد تخفيف خواهند شد.

همچنين خريداران محصولات زامياد در سال‌هاي 91 و 92 مشمول 60 درصد، خريداران محصولات در سال 90 مشمول 70 درصد و خريداران خودروهاي زامياد در سال 89 و قبل‌از آن، در صورت پرداخت اصل و باقيمانده جرايم بدهي خود، مشمول 80 درصد تخفيف خواهند شد.

اين تصميم گروه خودروسازي سايپا باهدف جلب رضايت مشتريان و مساعدت در پرداخت جرايم، اتخاذ شده و مشترياني كه پيشتر، اصل بدهي خود را پرداخت كرده‌اند نيز مشمول اين طرح خواهند بود.