• 05 تیر 1398
  • 09:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19229

معاون مالي و اقتصادي سايپا اعلام كرد:

برنامه سايپا براي خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت

برنامه سايپا براي خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت
معاون مالي و اقتصادي گروه خودروسازي سايپا از برنامه ريزي اين گروه براي خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت خبر داد.

به گزارش سايپانيوز، مهدي محمدرضائي گفت: گروه خودروسازي سايپا با برنامه ريزي هاي صورت گرفته قصد دارد با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و هماهنگي با سازمان بورس و اوراق بهادار كشور و ديگر سازمان ها و نهادهاي ذيربط برنامه اي را براي خروج سايپا و شركت هاي زيرمجموعه از شموليت ماده 141 قانون تجارت به اجرا درآورد.

به گفته محمدرضائي، سايپا اين برنامه را در اسرع وقت اجرائي خواهد كرد تا براساس آن ساير برنامه هاي راهبردي خود را جامعه عمل بپوشاند.