فروش خودرو در كره جنوبي

ادامه روند نزولي

ادامه روند نزولي
در ماه اوت روند نزولي فروش داخلي محصولات 5 خودروساز اصلي كره جنوبي ادامه يافت و در مقايسه با ماه اوت سال گذشته 6.2 درصد كاهش داشت و از 126 هزار 336 دستگاه در سال 2018 به 118 هزار 479 دستگاه در سال 2019 رسيد.

به گزارش سايپانيوز، اين داده ها نيز بدون احتساب كاهش فروش در خودروهاي تجاري تاتادوو و شركت اتوبوس سازي دوو و بدون در نظر گرفتن خودروهاي وارداتي است كه گزارش آن جداگانه منتشر مي شود.

به طور كلي رشد اقتصادي در كره جنوبي در سال جاري كاهش شديدي داشته است، كه بازتاب دو حقيقت است يكي آن كه حس داخلي مردم كره جنوبي براي صادرات ضعيف شده و دوم آن كه كره جنوبي به شدت تحت تأثير جنگ تجاري آمريكا با چين قرار دارند.

در ماه ژوئيه بانك كره جنوبي، نرخ بهره بهينه كاوي شده خود را از 1.75 درصد به 1.5 كاهش داده است تا به افزايش مصرف دامن بزند و انتظار داشت اين اقدام همراه با ارائه مدل هاي جديد خودرو هيوندايي مؤثر واقع شود، اما اين اقدامات هم نتوانست جلوي روند نزولي را بگيرد.

رنو-سامسونگ تنها خودروساز بود كه در ماه گذشته 9.3 درصد افزايش فروش نشان داد و توانست در ماه اوت 7771 دستگاه خودرو به فروش برساند.

در 8 ماه گذشته فروش داخلي كره جنوبي 1.2 درصد كمتر از مدت زمان مشابه سال قبل بوده و در اين 8 ماه تعداد خودروهاي فروخته شده در بازار داخلي كره جنوبي 1,004,651 بوده در حالي كه در 8 ماه اول 2018 اين رقم 1,017,131 بود.

فروش جهاني 5 خودروساز كره اي از جمله هيوندايي و كيا در ماه اوت 2.9 درصد نسبت به سال گذشته افت داشت. اين افت در مدت 8 ماه اول سال 4.2 درصد بوده است.

منبع: جاست اتو