منابع جديد سودآفريني در صنعت خودرو

منابع جديد سودآفريني در صنعت خودرو
سرمايه گذاري 2400 ميليارد دلاري تا سال 2035 در عرصه ي توليد و فروش خودروهاي برقي، خودران ها، رفت و آمد اشتراكي و روش هاي جديد حمل و نقل، منابع جديدي براي سودآفريني و راه هاي نويني براي درآمدزايي ايجاد خواهند كرد.

به گزارش سایپانیوز، در 10 تا 15 سال آينده ساختار بازار در تمام بخش هاي صنعت و اقتصاد، خود را با اكوسيستم جديد وفق خواهد داد. در اين بين غول هاي فناوري كامپيوتر، اينترنت و شبكه از يك طرف، زنجيره تأمين قطعات و صنعت خودرو از طرف ديگر بايد خود را با اين تحول بنيادي همگام و هماهنگ كنند. از اين رو منابع جديد سوآفريني پديدار خواهند شد.

از جمله شركت هايي كه در عرصه توليد باتري براي خودرو فعاليت مي كنند، تأمين كنندگاني كه قطعات مخصوص خودروهاي خودران طراحي و توليد مي كنند، شركت هاي پردازنده داده كه در عرصه خودروهاي متصل فعال شده اند، همچنين شركت هاي اينترنتي كه در عرصه حمل و نقل اينترنتي نوآوري كرده اند، باعث خواهند شد ، سهم بازار اين نوع شركت ها از 1 درصد در سال 2017 به 40 درصد در سال 2035 برسد. البته پيش بيني مي شود كه فروش خودروها نيز در اين 15 سال روند نزولي پيدا كند، با اين حال تا سال 2035 فروش ساليانه خودرو از 17 ميليون دستگاه پايين تر نخواهد آمد و از سال 2025 به بعد روند صعودي نخواهد داشت. سهم اصلي افزايش فروش متعلق به چين و بازارهاي در حال رشد است. افزايش گردش مالي نيز به دليل افزايش قيمت پايه خودروها خواهد بود.

در 15 سال آينده خلق ارزش شيفت پيدا خواهد كرد و از سازندگان اوريجنال (OEM) به سمت تأمين كنندگان (به ويژه تأمين كنندگان قطعات خودروهاي برقي) سوق خواهد يافت. تا سال 2030 سهم OEMها از هزينه هاي توليد قطعات و مجموعه هاي خودرو به زير 20 درصد مي رسد. در حالي كه امروزه سهم آنها 27 درصد از خودروهاي بنزين سوز احتراق داخلي است. تأمين كنندگان خودروهاي برقي تا سال 2035 بيش از 50 درصد از قطعات و مجموعه هاي خودروهاي برقي و خودران را تأمين خواهند كرد.

با رشد خودروهاي برقي خودران به بازار قطعات يدكي و خدمات پس از فروش شركت هاي OEM لطمه شديد وارد خواهد كرد، چون اين خودروها 60 درصد كمتر از خودروهاي متعارف امروزي نياز به نگهداري و تعميرات خواهند داشت. اما چون اين لطمه تدريجي است، او ايي ام ها خود را با تغيير در سرمايه گذاري وفق خواهند داد.

مهمترين تغيير در 15 سال آينده رشد شركت هاي فناوري اطلاعات، كامپيوتر و اينترنت مرتبط با صنعت خودرو است كه پيش بيني مي شود اين بازار از 4 ميليارد دلار در سال 2017 به 157 ميلارد دلار در سال 2035 برسد.

همانطور كه از شكل هم پيدا است، بيشترين رشد در سودآفريني مخصوص سيستم هاي جديد حمل و نقل موسوم به on-demand mobility  است. به بيان ساده تر، تاكسي هاي خودران در آينده هزينه هاي حمل و نقل مردم را به شكل تصاعدي كاهش خواهند داد كه بخشي از آن مرتبط با به اشتراك گذاري خودرو و همسواري است.

تا سال 2030 سرمايه گذاران، 900 ميليارد دلار از سرمايه خود را به سمت و سوي اين پيوند بين صنعت خودرو و صنعت فناوري اطلاعات، كامپيوتر، اينترنت هدايت خواهند كرد. اين مبلغ تا سال 2035 به 2400 ميليارد دلار خواهد رسيد. بيشتر اين سرمايه گذاري هم در بخش فناوري AV (خودران)، توليد باتري، زيرساخت هاي شارژ باتري و ناوگان تاكسي هاي بدون راننده خواهد بود.

منبع: weforum.org